A'dan Z'ye İngilizce Kelimeler

 

A'dan Z'ye İngilizce Kelimeler

A'dan Z'ye İngilizce Kelimeler 


  İNGİLİZCE      TÜRKÇE     
                         
Afraid
Attend
Already
Admoni
An
Available
Adore
Addition
Above
Age
Assure
About
Asthma
Accus
Acquire
Abrupt
Agreed
Answer
Attention
Assist
Animal
Although
Adopt
Ado
Address
Are
Also
Account
Angle
All
Augment
Affix
Attain
After
Alone
Among
Assess
Atone
Able
Air
Archer
At
Allow
Asset
Again
Authority
Arc
Affair
Away
Apart
As
Apply
Appear
Amount
Ally
Around
Ashtray
Along
Arid
Against
Achieve
Another
Acquit
Ahead
Alive
Ask
Any
Annoy
Admit
Accept
And
Attract
Attribute
Average
Ago
Always
Add
Ability
Attack

Korku
Katılmak
Zaten
Danışmanlık
Bir
Mevcut
Tapmak
İlave
Üstünde
Yaş
Temin etmek
Hakkında
Astım
Suçlayıcı
Kazanmak
Ani
Kabul
Cevap
Dikkat
Yardım etmek
Hayvan
Rağmen
Benimsemek
Gürültü
Adres
Ar
De
Hesap
Açı
Tüm
Artırmak
Ek
Ulaşmak
Sonra
Yalnız
Arasında
Değerlendirmek
Kefaret
Mümkün
Hava
Okçu
Da
İzin vermek
Kıymet
Yine
Otorite
Ark
İş
Uzakta
Apart
Gibi
Uygulamak
Görünmek
Miktar
Müttefik
Etrafında
Kül tablası
Boyunca
Kıraç
Karşı
Başarmak
Başka
Aklamak
İleri
Diri
Sormak
Herhangi
Kızdırmak
Itiraf
Almak
Ve
Çekmek
Öznitelik
Ortalama
Önce
Her zaman
Eklemek
Yetenek
Hücum
  İNGİLİZCE     TÜRKÇE     
                         
Baron
Backer
Bath
Bare
Battalion
Banish
Barbarian
Battery
Barman
Backlash
Bazooka
Barber
Barricade
Banker
Bathe
Battle
Bang
Barrier
Beating
Barret
Beast
Bear
Bangs
Bearing
Beadle
Bearish
Beam
Bearer
Backstage
Barren
Beak
Barbed
Backgammon
Banner
Backlog
Beatify
Barbell
Backdrop
Backbone
Batting
Barn
Barrage
Bead
Baptism
Beard
Barrel
Barrow
Bank
Baroque
Bane
Batter
Beach
Batik
Barracks
Beacon
Bard
Bean
Bayonet
Barometer
Bauxite
Bar
Bawl
Baton

Baron
Balta
Banyo
Çıplak
Tabur
Kovmak
Barbar
Pil
Bilgin
Tepki
Bazuka
Kuaför
Barikat
Bankacı
Yıkanmak
Savaş
Patlama
Engel
Dayak
Bilgin
Canavar
Ayı
Perçem
Davranış
Bozkurt
Kaba
Kiriş
Taşıyıcı
Kulis
Kıraç
Gaga
Dikenli
Tavla
Alem
Birikim
Dövünmek
Halter
Zemin
Omurga
Vuruş
Ahır
Baraj
Boncuk
Vaftiz
Sakal
Fıçı
Bilgin
Banka
Barok
Zehir
Meyilli
Plaj
Batik
Kışla
Fener
Ozan
Fasulye
Süngü
Barometre
Boksit
Çubuk
Bağırmak
Baton

  İNGİLİZCE     TÜRKÇE     
                         
Comedy
Caboodle
Cable
Cabman
Comfortable
Chic
Calcic
Censure
Choose
Chop
Casing
Cache
Carefree
Cabinet
Casting
Cemetery
Chief
Chauffeur
Cask
Comforter
Chick
Cement
Comely
Cake
Colonist
Celerity
Choral
Chopper
Comma
Combat
Colonic
Catty
Chat
Cash
Collogue
Cassock
Calamity
Casket
Cheap
Chasten
Cashier
Cellulose
Color
Cholera
Comedian
Check
Careworn
Cologne
Celestial
Cellarage
Celeriac
Caricature
Cassette
Careless
Choosy
Collateral
Cassation
Choppy
Colonel
Cabin
Celibate
Celebrity
Chew
Casserole
Cast
Center
Cent
Catwalk
Cacao
Colored
Caretaker
Come
Cheat
Care
Chicken
Colt
Cargo
Cabbage
College
Carnage
Careful
Casino
Cell

Komedi
Cemaat
Kablo
Taksici
Rahat
Şık
Kalsik
Kınama
Seçmek
Doğramak
Kasa
Önbellek
Kaygısız
Kabine
Döküm
Mezarlık
Amir
Şoför
Fıçı
Yorgan
Civciv
Çimento
Komik
Kek
Sömürgeci
Hız
Koro
Helikopter
Virgül
Muharebe
Kolon
Can
Sohbet
Nakit
Köşe Yazısı
Kasket
Afet
Tabut
Ucuz
Çelik
Kasiyer
Selüloz
Renk
Kolera
Komedyen
Çek
Bakımlı
Kolonya
Göksel
Mahzen
Kereviz
Karikatür
Kaset
Dikkatsiz
Seçici
Teminat
Temyiz
Dalgalı
Albay
Kabin
Bekâr
Şöhret
Çiğnemek
Güveç
Fırlatmak
Orta
Sent
Podyum
Kakao
Renkli
Bekçi
Gelmek
Aldatmak
Bakım
Tavuk
Tay
Yük
Lahana
Üniversite
Katliam
Dikkatli
Gazino
Hücre

  İNGİLİZCE     TÜRKÇE     
                         
Debrief
Dogfish
Decare
Decal
Dark
Dollar
Distinction
Decay
Decibel
Dowdy
Darn
Disunion
Deference
Dapper
Dog
Dominance
Deceive
Dash
Decisive
Dancer
Domicile
Dogmatic
Date
Daily
Dance
Decided
Distrain
Distress
Distil
Death
Donkey
Dearth
Darky
Deck
Domestic
Defame
Daunt
Dotage
Decent
Darkling
Damage
Dame
Dean
Dainty
Dale
Diurnal
Deadly
Double
Distribute
Decency
Dot
Douse
Doubt
Debris
Dais
Douche
District
Diversion
Damp
Downright
Domino
Downpour
Dare
Dorm
Decimeter
Definite
Data
Doubtless
Dove
Debate
Dangerous
Debtor
Dominate
Doings
Door
Deferential
Deflect
Dolt
Distinct
Downfall


Bilgilendirme
Köpek balığı
Dekar
Çıkartma
Koyu
Dolar
Ayrım
Çürümek
Desibel
Pasaklı
Lanet
Ayrışma
Hürmet
Şık
Köpek
Egemenlik
Aldatmak
Atmak
Belirleyici
Dansçı
Konut
Dogmatik
Tarih
Günlük
Dans
Karar
Süzme
Acı
Damıtma
Ölüm
Eşek
Kıtlık
Karanlık
Güverte
Evcil
İftira
Cesaret
Noktalama
Terbiyeli
Loş
Hasar
Hanım
Dekan
Zarif
Vadi
Günlük
Ölümcül
Çift
Dağıtmak
İffet
Nokta
Doz
Şüphe
Enkaz
Davulcu
Duş
Bölge
Eğlence
Nemli
Düpedüz
Domino
Sağanak
Cesaret
Yurt
Desimetre
Belirli
Veri
Kuşkusuz
Güvercin
Tartışma
Tehlikeli
Borçlu
Hakim
Zımbırtı
Kapı
Saygılı
Saptırmak
Arjantin
Farklı
Çöküş

  İNGİLİZCE     TÜRKÇE     
                       
Extenuate
Ensign
Excruciate
Enmity
Eminent
Eye
Enterprise
Enlarge
Exercise
Exempt
Estate
Expense
Espionage
Enthuse
Empty
Explicit
Exemplary
Explicate
Error
Expensive
Escort
Express
Erudite
Ensemble
Enliven
Exponent
Expire
Enact
Expiry
Execution
Emollient
Extend
Explain
Erupt
Enlist
Expletive
Essence
Enamel
Excursion
Extensive
Escape
Estimate
Escrow
Entire
Employee
Espouse
Essay
Extinguish
Emotional
Eyelash
Exclaim
Enshrine
Execrate
Eyelid
Explosion
Execute
Explanatory
Expunge
Enthrall
Executive
Enounce
Exclamation
Employ
Emperor
Excuse
Export
Expression
EnrageHafifletme
Teğmen
Acı
Düşmanlık
Üstün
Göz
Kuruluş
Büyültmek
Alıştırma
Muaf
Emlak
Gider
Casusluk
Coşku
Boş
Açık
Örnek
Anlatmak
Hata
Pahalı
Kavalye
Ekspres
Bilge
Topluluk
Canlandırmak
Üs
Ölmek
Sahnele
Bitiş
İdam
Yumuşatıcı
Uzatmak
Açıklamak
Patlak
Askere
Kapsamlı
Cevher
Emaye
Gezi
Yaygın
Kaçmak
Tahmin
Emanet
Tüm
Çalışan
Evlenmek
Deneme
Söndürmek
Duygusal
Kirpik
Çığlık
Yüceltme
Yürütme
Gözkapağı
Patlama
Yürütmek
Açıklayıcı
Silme
Büyüleyicilik
İcra
Duyuru
Ünlem
Kullanmak
İmparator
Mazeret
Ihracat
İfade
Kızdırmak


  İNGİLİZCE     TÜRKÇE     
                         
Factitious
Fistic
Feasible
Fair
Fission
Fax
Fissure
Falcon
Fisher
Froth
Fig
Fail
Fusty
Facultative
Fend
Frolic
Figure
Firm
Fist
Fishy
Fierce
Feminist
Fructuous
Faulty
Furnish
Futile
Fish
Fritter
Fury
Favor
Fane
Famous
Female
Filbert
Fact
Frizz
Fellow
Fan
Favorable
Feminism
Fire
Feast
Family
Factor
Fussy
Fatty
Fatuity
Felt
Fir
Factory
Faucet
Frog
Front
Famine
Fender
Fall
Frozen
Fake
Fearful
Filigree
Fairing
Fiend
File
Faience
Fealty
Furtive
Furrow
Figment
Felon
Fancy
Fanciful
Favorite
Fight
Furring
Frugal
Faithful
Fuse
Fruit
Fringe
Factual
Furnace
Fill
Frontier
Fuss
Future
Fanatic
Fence
Field
Faith


Sahte
Yumruk
Mümkün
Adil
Fizyon
Faks
Yarık
Doğan
Balıkçı
Köpürmek
Incir
Başarısız
Telaşlı
İhtiyari
Bakmak
Eğlence
Şekil
Firma
Yumruk
Balık
Şiddetli
Feminist
Küflü
Hatalı
Vermek
Nafile
Balık
Börek
Öfke
Iyilik
Fırat
Meşhur
Dişi
Fındık
Gerçek
Bukle
Adam
Vantilatör
Olumlu
Feminizm
Ateş
Ziyafet
Aile
Etken
Titiz
Yağlı
Fakülte
Keçe
Göknar
Fabrika
Musluk
Kurbağa
Ön
Kıtlık
Çamurluk
Sonbahar
Donmuş
Sahte
Korkulu
Telkari
Kaplama
Şeytan
Dosya
Fayans
Sadakat
Sinsi
Kırışık
İncir
Suçlu
Süslü
Hayali
Gözde
Dövüşmek
Pas
Tutumlu
Sadık
Birleşmek
Meyve
Perçem
Gerçek
Fırın
Doldurmak
Sınır
Yaygara
Gelecek
Fanatik
Çit
Alan
İnanç


  İNGİLİZCE     TÜRKÇE     
                         
Gram
Girdle
Grind
Granule
Goddess
Grabble
Gent
Gritty
Godless
Garb
Ghazi
Gulf
Graduate
Grey
Grapeshot
Gravy
Gullible
Grapefruit
Gird
Giant
Gladiator
Gargle
Gratuity
Gun
Gunpowder
Golf
Gratis
Garter
Generator
Give
Girl
Gizzard
Grape
Graver
Grinder
Girder
Genocide
Grain
Giblets
Gradation
Gong
Grassland
Grade
Genius
Greatcoat
Garment
Gullet
Grace
Grapple
Gum
Gasoline
Generous
Glad
Genteel
Grating
Gravitation
Gentle
Ghost
Grill
Gratuitous
Graft
Garniture
Gull
Garble
Grease
Gasket
Ginger
Garland
Grim
Gap
Gripper
Genetic
Gist
Grapevine
Grater
Grave
Gravel
Grass
Glacial
Generic
Gherkin
Great
Generation
Giraffe
Gold
Genie
Graven
Gastric
Grateful
Garret
Gas
Gravitate
Garbage

Gram
Kuşak
Bilemek
Granül
Tanrıça
Kapmak
Nazik
Cesur
Dinsiz
Giysi
Gazi
Körfez
Mezun
Gri
Misket
Sos
Saf
Greyfurt
Kuşak
Dev
Gladyatör
Gargara
Bahşiş
Tabanca
Barut
Golf
Bedava
Jartiyer
Jeneratör
Vermek
Kız
Taşlık
Üzüm
Greyder
Öğütücü
Kiriş
Soykırım
Tane
Sakatat
Derece
Gong
Otlak
Derece
Dahi
Palto
Giysi
Boğaz
Zarafet
Uğraşmak
Dişeti
Benzin
Cömert
Memnun
Kibar
Izgara
Yerçekimi
Nazik
Hayalet
Izgara
Ücretsiz
Aşılamak
Garnitür
Martı
Çöp
Yağ
Conta
Zencefil
Çelenk
Korkunç
Boşluk
Mandal
Genetik
Öz
Asma
Rende
Mezar
Çakıl
Çimen
Buzul
Jenerik
Kornişon
Büyük
Kuşak
Zürafa
Altın
Cin
Çakıl
Mide
Minnettar
Çatı katı
Gaz
Çekilmek
Çöp

  İNGİLİZCE     TÜRKÇE     
                         
Hectare
Horn
Hoover
Heating
Hyacinth
Harmony
Heaven
Hormone
Hamburger
Horrible
Hangar
Hook
Harmless
Hustle
Hallway
Handsome
Help
Horizon
Hanger
Haven
Harsh
Helmet
Handset
Hush
Hybrid
Horny
Hearing
Hope
Hurt
Heart
Hatchet
Hut
Hoop
Handy
Helium
Havoc
Highway
Hurricane
Husband
Hydraulic
Hate
Haulm
Ham
Harmful
Haulage
Hookup
Haul
Hornbeam
Heap
Hornet
Hearsay
Hunt
Hurl
Hungry
Halt
Hurdle
Haunt
Helm
Hunting
Heater
Heavy
Hundred
Healthy
Horror
Hang
Hunter
Heal
Health
Halter
Heave
Hello
Hoof
Heady
Highlight
Hear
Hooligan

Hektar
Boynuz
Elektrikli süpürge
Isıtma
Sümbül
Ahenk
Cennet
Hormon
Hamburger
Korkunç
Hangar
Kanca
Zararsız
Acele
Koridor
Yakışıklı
Yardım
Ufuk
Askı
Liman
Sert
Miğfer
Yakışıklı
Susmak
Melez
Azgın
Duruşma
Umut
Acımak
Kalp
Balta
Kulübe
Çember
Kullanışlı
Helyum
Tahribat
Anayol
Kasırga
Koca
Hidrolik
Nefret
Nakliye
Jambon
Zararlı
Taşıma
Bağlantı
Çekmek
Gürgen
Yığın
Eşek arısı
Dedikodu
Avlamak
Fırlatmak
Durmak
Engel
Uğrak
Dümen
Avcılık
Isıtıcı
Ağır
Yüz
Sağlıklı
Korku
Asmak
Avcı
İyileşmek
Sağlık
Yular
Çekmek
Merhaba
Toynak
Kafa
Vurgulamak
Duymak
Holigan
  İNGİLİZCE     TÜRKÇE     
                         
invidious
intrigue
invisible
invent
inhabit
irate
involution
inwrought
invalid
injure
industry
ionosphere
integrity
intrude
inheritable
indebted
inhibit
induct
inequality
integer
iodine
induce
incubate
invasion
iron
inmate
inimitable
invention
inculcate
iniquity
invest
inedible
introjection
invoke
inequity
incurve
inland
inventory
integrant
ire
indolent
intensity
inveterate
inject
infuriate
intelligence
ink
invade
indulge
inviolable
intact
i
ingenuity
ingot
initiative
indulgent
inverse
intercede
infusion
introduce
incurious
inkling
inky
ingenuous
ingoing
inimical
inherent
initial
intend
irony
intellect
injury
inlet
irk
initiate
inventor
infringe
incur
ineligible
ion


kıskanç
entrika
görünmez
icat etmek
yaşamak
kızgın
evrim
işlenmemiş
geçersiz
yaralama
endüstri
iyonosfer
bütünlük
rahatsız
kalıtsal
borçlu
tutmak
indüksiyon
eşitsizlik
tam sayı
iyot
neden
kuluçka
akın
demir
mahkum
eşsiz
buluş
telkin etmek
kötülük
yatırım
yenmez
içe kapanma
çağırmak
eşitsizlik
tahakkuk
envanter
bütünleştirici
hiddet
tembel
yoğunluk
tiryaki
enjekte
öfkeli
akıl
mürekkep
istila etmek
şımartmak
dokunulmaz
salim
ben
marifet
külçe
insiyatif
hoşgörülü
ters
şefaat
infüzyon
tanıtmak
meraklı
iz
mürekkep
ustaca
giden
düşmanca
doğal
ilk
tasarlamak
ironi
akıl
yaralanma
giriş
kızdırmak
başlatmak
mucit
ihlal etmek
uğramak
uygun
iyon


  İNGİLİZCE     TÜRKÇE     
                         
Jollity
Jazz
June
July
Jupiter
Jolt
Junk
Jot
Jaunt
Jelly
Jeep
Jaguar
Jet
Junta
Joist
Joke
Jackass
Jumpsuit
Jumbo
Jihad
Joiner
Jacket
Jaw
Janitor
Jumpy
Jump
Jealous
Joker
Join
Joint
Javelin
Jigsaw


Neşe
Caz
Haziran
Temmuz
Jüpiter
Sarsmak
Önemsiz
Zerre
Gezinti
Jöle
Cip
Jaguar
Jet
Cunta
Kiriş
Şaka
Ahmak
Tulum
Jumbo
Cihat
Marangoz
Ceket
Çene
Hademe
Gergin
Atlamak
Kıskanç
Joker
Birleştirmek
Eklem
Cirit
Yapboz

  İNGİLİZCE     TÜRKÇE     
                         
Kettle
Kickback
Kink
Kidney
Kite
Kit
Kidnap
Knave
Key
Kiln
Kernel
Kinetic
King
Keep
Kangaroo
Kiss
Keeper
Kitchen
Kinship
Keeping
Keg
Killer
Keepsake
Kabob
Knee
Kismet
Keen
Kid
Kingdom
Know
Kudos
Knot
Keyboard

Kazan
Komisyon
Koç
Böbrek
Uçurtma
Kit
Kaçırmak
Bıçak
Anahtar
Fırın
Çekirdek
Kinetik
Kral
Tutmak
Kanguru
Öpücük
Kaleci
Mutfak
Akrabalık
Tutmak
Fıçı
Katil
Hatıra
Kebap
Diz
Kısmet
Keskin
Çocuk
Krallık
Bilmek
Şeref
Düğüm
Klavye
  İNGİLİZCE     TÜRKÇE     
                         
Legist
Lung
Lament
Lamp
Landscape
Limp
Lovable
Louse
Leopard
Lynx
Legitimate
Lollipop
Logarithm
Lottery
Land
Limitless
Lone
Lengthy
Linesman
Logic
Lodge
Lorry
Linen
Lenient
Lusty
Locust
Lentil
Logo
Logistics
Lyric
Limber
Loin
Lamb
Lot
Limousine
Lost
Limy
Lancet
Lama
Liner
Limited
Lineage
Luscious
Lens
Lance
Leisurely
Length
Lofty
Lemon
Laminate
Lurid
Line
Lure
Leprosy
Lose
Limit
Lout
Lotion
Linden
Lame

Hukukçu
Akciğer
Ağlamak
Lamba
Manzara
Aksamak
Sevimli
Bit
Leopar
Vaşak
Meşru
Lolipop
Logaritma
Piyango
Kara
Sınırsız
Yalnız
Uzun
Hatçı
Mantık
Loca
Kamyon
Keten
Yumuşak
Dinç
Çekirge
Mercimek
Logo
Lojistik
Lirik
Esnek
Bel
Kuzu
Parti
Limuzin
Kayıp
Kireç
Neşter
Lama
Astar
Sınırlı
Soy
Tatlı
Mercek
Mızrak
Yavaş
Uzunluk
Yüce
Limon
Laminat
Korkunç
Satır
Cezbetmek
Cüzzam
Kaybetmek
Sınırlamak
Hödük
Losyon
Ihlamur
Topal

  İNGİLİZCE     TÜRKÇE     
                         
Month
Magnet
Monster
Mayhem
Morale
Mike
Mutton
Marital
Merciless
Mutineer
Muzzle
Magpie
Missionary
My
Magnetic
Mayonnaise
Monopoly
Menu
Mustache
Merriment
Mist
Monthly
Monotone
Milieu
Musty
Marina
Maximum
Mark
Mute
Mercantile
Marketing
Military
Monstrous
Musical
More
Mutation
Mutter
Militant
Magnolia
May
Migraine
Marksman
Mention
Mission
Maid
Music
Maximal
Morgue
Mistral
Migrate
Mope
Morality
Mercy
Midget
Marionette
Mistress
Mercury
Missive
Mildew
Merciful
Mutinous
Merit
Missing
Moon
Moose
Mild
Merchandise
Montage
Monument
Maxim
Missile
Mistake
Magnesium
Museum
Mutiny
Magnificent
Mighty
Muskmelon
Mil
Mop
Mustard
Merchant
Mussel
Moral
Monsoon

Ay
Mıknatıs
Canavar
Kargaşa
Moral
Mikrofon
Koyun
Medeni
Acımasız
İsyancı
Namlu
Saksağan
Misyoner
Benim
Manyetik
Mayonez
Tekel
Menü
Bıyık
Neşe
Sis
Aylık
Monoton
Ortam
Küflü
Marina
Maksimum
İşaret
Dilsiz
Ticaret
Pazarlama
Askeriye
Korkunç
Müzikal
Daha
Mutasyon
Mırıltı
Militan
Manolya
Mayıs
Migren
Nişancı
Bahsetmek
Görev
Hizmetçi
Müzik
Azami
Morg
Mistral
Göçmek
Paspas
Ahlak
Merhamet
Cüce
Kukla
Metres
Merkür
Tezkere
Küf
Merhametli
İsyancı
Liyakat
Eksik
Ay
Alageyik
Hafif
Mal
Montaj
Anıt
Atasözü
Füze
Hata
Magnezyum
Müze
Isyan
Muhteşem
Güçlü
Kavun
Mil
Paspas
Hardal
Tüccar
Midye
Ahlaki
Muson
  İNGİLİZCE     TÜRKÇE     
                         
Nozzle
Nuance
Napkin
Notebook
Navigation
Now
Negotiation
Nope
Notch
Namely
Nostalgic
Not
Notched
Nation
Nastiness
Normal
Nightingale
Nature
Nanny
Notion
Nutritionist
Novation
Native
Newspaper
Nutrient
Namesake
Nutritious
Node
Novel
Nice
Nostalgia
Norm
Negotiate
Nicety
Notify
Nacre
Nerve
Nasty
Niceness
Niche
Note
Noodle
Novelist
Nuts
Negligence
Novel
Nutcase
Nail
Nylon
Negro
Nest
Necklace
Necktie
Noose
Noontime
Novelty
Nightgown
Nowise
Noddle
Noel
Needle
Nippers
Novice


Bașlık
Nüans
Peçete
Defter
Gezinti
Şimdi
Müzakere
Hayır
Çentik
Yani
Nostaljik
Değil
Çentikli
Ulus
Kötülük
Normal
Bülbül
Doğa
Dadı
Fikir
Beslenme
Yenilik
Yerli
Gazete
Besin
Adaş
Besleyici
Düğüm
Roman
Güzel
Hasret
Norm
Anlaşma
Incelik
Bildirmek
Sedef
Sinir
Kötü
İyilik
Niş
Not
Şehriye
Romancı
Fındık
Ihmal
Roman
Deli
Tırnak
Naylon
Zenci
Yuva
Kolye
Kravat
Ilmik
Öğlen vakti
Yenilik
Gecelik
Şimdi
Kafa
Noel
İğne
Pense
Acemi


  İNGİLİZCE     TÜRKÇE     
                         
Own
Opposite
Onus
Obeisance
Oar
Orientation
Overalls
Organ
Occupied
Ox
Original
Ointment
Ovoid
Ornament
Oblique
Offender
Offence
Originator
Oyster
Obsequious
Obscure
Oilcup
Obsolete
Originality
Origination
Obscuration
Oilcan
Octopus
Obligor
Obscurantism
Opposing
Oppress
Odor
Obvious
Onslaught
Obese
Oven
Oppositional
Orator
Oration
Oblong
Obligatory
Oppressive
Oppressed
Obstacle
Owl
Offshoot
Oiled
Observe
Offense
Offbeat
Offend
Origin
Overcoat
Ornament
Opposition
Offside
Obscene
Offensive
Offal
Originative
Onion
Overcast
Owner
Optician

Kendi
Karşıt
Yük
İtaat
Kürek
Yönelim
Tulum
Org
Meşgul
Öküz
Özgün
Merhem
Oval
Süs
Eğik
Suçlu
Suç
Gönderen
İstiridye
Belirsiz
Karanlık
Yağ kabı
Eskimiş
Yaratıcılık
Köken
Belirsizlik
Yağ Kabı
Ahtapot
Yükümlü
Belirsizlik
Karşı
Ezmek
Koku
Bariz
Saldırı
Obez
Fırın
Muhalif
Hatip
Hitabet
Dikdörtgen
Zorunlu
Baskıcı
Ezilen
Engel
Baykuş
Şube
Yağlı
Gözlemek
Suç
Olağandışı
Rahatsız
Köken
Palto
Süs
Muhalefet
Ofsayt
Müstehcen
Saldırgan
Sakatat
Köken
Soğan
Bulutlu
Sahip
Gözlükçü

  İNGİLİZCE     TÜRKÇE     
                         
Pot
Pendulum
Peculiar
Pygmean
Property
Proportion
Pink
Potation
Puritanical
Plank
Potent
Potato
Proprietor
Plant
Pugnacious
Punch
Peddling
Pyramid
Puncher
Pupil
Punctate
Pyjamas
Potion
Potassium
Pushful
Perfidious
Plunderer
Plump
Puff
Popish
Pedestal
Prophet
Pump
Prudence
Popular
Puny
Puzzling
Poplar
Purgative
Proverbial
Pusher
Plume
Puppet
Potage
Pushy
Proper
Pervert
Pumpkin
Prying
Purifier
Plaque
Plaquette
Plumper
Perversity
Pectoral
Propitious
Peruse
Protection
Protein
Python
Perfect
Pencil
Propeller
Potential
Pry


Tencere
Sarkaç
Tuhaf
Pigme
Mülk
Oran
Pembe
İksir
Sofu
Tahta
Güçlü
Patates
Sahibi
Bitki
Hırçın
Yumruk
Ufak
Piramit
Zımba
Öğrenci
Noktalama
Pijama
İksir
Potasyum
İtici
Hain
Yağmacı
Dolgun
Puf
Papa
Kaide
Peygamber
Pompa
İhtiyat
Popüler
Cılız
Şaşırtıcı
Kavak
Müshil
Meşhur
Itici
Tüy
Kukla
Saksı
Saldırgan
Uygun
Bozmak
Kabak
Meraklı
Temizleyici
Plak
Plaket
Dolgun
Sapkınlık
Göğüs
Kışkırtıcı
Okumak
Koruma
Protein
Piton
Kusursuz
Kalem
Pervane
Potansiyel
Kaldıraç


  İNGİLİZCE     TÜRKÇE     
                         
Relevant
Riband
Realm
Realtor
Repast
Reform
Request
Rag
Rival
Regulate
Refuse
Risk
Rivet
Rite
Roundhouse
Raccoon
Refund
Resolved
Ransom
Refuge
Relic
Rounder
Ritzy
Radius
Reflect
Robber
Ringer
Replete
Refugee
Racial
Replica
Roundness
Raving
Roster
Rot
Risible
Roadside
Radish
Rasp
Relentless
Risky
Roadway
Reliance
Rogue
Reel
Raffle
Rosy
Renew
Relevance
Role
Ringleader
Roadblock
Racer
Reflex
Race
Roast
Reparations
Ravenous
Renown
Rob


Alakalı
Kaburga
Bölge
Emlakçı
Yemek
Reform
İstek
Paçavra
Rakip
Düzenleyen
Reddetmek
Risk
Perçin
Ayin
Cezaevi
Rakun
Iade
Çözülmüş
Fidye
Sığınak
Kalıntı
Yuvarlak
Lüks
Yarıçap
Yansımak
Soyguncu
Zil
Dolu
Mülteci
Irk
Çoğaltma
Yuvarlaklık
Çılgın
Liste
Çürümek
Gülünç
Yol
Turp
Törpü
Acımasız
Riskli
Karayolu
Güven
Haydut
Makara
Çekiliş
Pembe
Yenilemek
İlgililik
Rol
Elebaşı
Barikat
Yarışçı
Refleks
Irk
Kavurmak
Tazminat
Yırtıcı
Şöhret
Soymak


  İNGİLİZCE     TÜRKÇE     
                         
Shawl
Shrimp
Scabby
Sage
Shrill
Style
Spiffy
Save
Sediment
Steamy
Seldom
Sapling
Sink
Sense
Striated
Seditious
Spouse
Scurrilous
Sensitive
Snore
Stylish
Sleazy
Surmise
Scepter
Spike
Sapience
Swirl
Seraglio
Sacred
Science
Snout
Sheaf
Salient
Sledge
Sera
Squeak
Senseless
Smile
She
Sapphire
Schema
Shirk
Sieve
Sensor
Sallow
Scholar
Soiled
Sapless
Sculpt
Stomach
Shirt
Slayer
Salivary
Snooze
Siege
Scummy
Skilled
Sheath
Skier
Skilful
Sapient
Schedule
Scrape
Seal
Seizure
Stem
Shrine
Scroll
Select
Soil
Scraggy
Scenery

Şal
Karides
Uyuz
Adaçayı
Tiz
Stil
Şık
Kaydetmek
Tortu
Buharlı
Nadiren
Fidan
Lavabo
Algı
Çizgili
Kışkırtıcı
Küstah
Duyarlı
Horlama
Şık
Kalitesiz
Tahmin
Asa
Başak
Zeka
Girdap
Saray
Kutsal
Bilim
Burun
Demet
Belirgin
Kızak
Sera
Gıcırtı
Anlamsız
Gülümsemek
O
Safir
Şema
Şirk
Elek
Sensör
Solgun
Akademisyen
Kirli
Zevksiz
Şekil Vermek
Karın
Gömlek
Avcı
Tükürük
Uyuklama
Kuşatma
Pis
Yetenekli
Kılıf
Kayakçı
Becerikli
Zeki
Takvim
Kazımak
Fok
Nöbet
Kök
Türbe
Taslak
Seçme
Toprak
Cılız
Manzara

  İNGİLİZCE     TÜRKÇE     
                         
Train
Ticket
Twist
Testy
Tortious
Turbid
Tart
Traitor
Tornado
Tunnel
Terrestrial
Tail
Tutelage
Tepid
Tennis
Terrific
Tune
Torture
Tutor
Tripe
Territory
Ton
Tether
Tense
Tzar
Truce
Terrible
Tent
Tarmac
Torrid
True
Tissue
Tussle
Tenuous
Twitter
Tunic
Tundra
Tenor
Tricksy
Toss
Tag
Turbine
Text
Trainee
Texture
Trine
Tariff
Tweak
Trickster
Terror
Torpedo
Tide
Turban
Trail
Trellis
Tongs
Tenet
Tremble
Trinket
Trip
Treatise
Trowel
Tidal
Turbot
Tortoise
Tear
Training
Toner
Target
Track
Title
Tracker
Tortuous
Tractor
Tossing
Tongue
Tactical
Trickish
Torrent
Tact
Textile

Tren
Bilet
Burmak
Asabi
Haksız
Bulanık
Tart
Hain
Hortum
Tünel
Karasal
Kuyruk
Vesayet
Ilık
Tenis
Korkunç
Melodi
İşkence
Öğretmen
İşkembe
Bölge
Ton
Topçu
Zaman
Çar
Ateşkes
Korkunç
Çadır
Asfalt
Kavurucu
Doğru
Doku
Mücâdele
Ince
Heyecan
Tunik
Tundra
Tenor
Zor
Atmak
Etiket
Türbin
Metin
Stajyer
Doku
Üçgen
Tarife
Çimdik
Şarlatan
Dehşet
Torpido
Gelgit
Sarık
Patika
Kafes
Maşa
İlke
Titremek
Biblo
Gezi
Tez
Mala
Gelgit
Kalkan
Kaplumbağa
Gözyaşı
Antrenman
Toner
Hedef
İz
Başlık
Takipçi
Kıvrımlı
Traktör
Savurma
Dil
Taktik
Hileli
Sağanak
Nezaket
Tekstil  İNGİLİZCE       TÜRKÇE     
                         
Uranium             
Unsavory
Unblemished
Ultimatum
Usually
Upsurge
Upfront
Utilize
Unsavoury
Undue
User
Unkempt
Unyielding
Unite
Upholster
Unskilled
Unsoiled
Unwholesome
Unbiased
Uplift
Undated
Unworthy
Upstage
Utmost
Unskilful
Ultimate
Unwisdom
Unsatisfactory
Umpire
Undying
Upheaval
Usual
Unlit
Unlucky
Unruly
Urge
Unwitting
Uneasiness
Uptight
Unlimited
Ugly
Upstairs
Unearthly
Upstanding
Unit
Unworkable
Unlikeable
Upbeat
Upkeep
Ultra
Universal
Ulterior
Undeceive
Unison
Uphold
Urinary
Unbeknown
Unwieldy
Unsleeping
University
Unwillingness
Unsolved
Unknown
Unjustness
Undulating
Umbrella
Utopia
Unsparing
Update
Unbelievable
Upward
Unsought
Uneasy
Unbounded


Uranyum
Nahoş
Kusursuz
Ültimatom
Genelde
Yükseliş
Peşin
Kullanmak
Tatsız
Aşırı
Kullanıcı
Dağınık
Azimli
Birleştirmek
Döşeme
Vasıfsız
Kirlenmemiş
Sağlıksız
Tarafsız
Yükseltmek
Tarihsiz
Layık
Üst Düzey
Son derece
Beceriksiz
Son
Bilgesizlik
Yetersiz
Hakem
Sonsuz
Ayaklanma
Olağan
Sönük
Şanssız
Asi
Dürtü
Kasıtsız
Huzursuzluk
Sinirli
Sınırsız
Çirkin
Yukarı
Doğaüstü
Dik
Birim
Kullanışsız
Sevilmez
İyimser
Bakım
Ultra
Evrensel
Dış
Aldatılmaz
Uyum
Desteklemek
Idrar
Bilinmeyenler
Hantal
Uykusuzluk
Üniversite
Gönülsüzlük
Çözülmemiş
Bilinmeyen
Adaletsizlik
Dalgalı
Şemsiye
Ütopya
Korunmasız
Güncelleştirmek
İnanılmaz
Yukarı
Aranmayan
Huzursuz
Sınırsız


  İNGİLİZCE     TÜRKÇE     
                         
Valuable
Viburnum
Valued
Volt
Vineyard
Vertebrate
Villain
Vocation
Vest
Vacate
Value
Valvular
Verse
Verbose
Volcano
Verdict
Variety
Vessel
Vendor
Vocalize
Vicar
Vastness
Velocity
Volleyball
Version
Voltage
Villa
Vine
Verbally
Vinegar
Villager
Velour
Vandal
Variegated
Villainy
Versed
Voyage
Valour
Viral
Viability
Vast
Volume
Vow
Valueless
Vial
Vocal
Viaduct
Visa
Versed In
Vulgar
Vampire
Voltmeter
Viscous
Vermin
Vaseline
Veneer
Vertical
Vertex
Vase
Vacation
Violence
Vibrant
Vole
Vise
Vibrator
Very
Vary
Vocalist
Viable
Varied
Vernacular
Villainous
Virus
Verbosity
Vacant
Vibration


Değerli
Kartopu
Değerli
Volt
Bağ
Omurgalı
Hain
Meslek
Yelek
Boşaltmak
Değer
Kapak
Mısra
Ayrıntılı
Yanardağ
Hüküm
Çeşit
Gemi
Satıcı
Seslendirme
Papaz
Büyüklük
Hız
Voleybol
Sürüm
Gerilim
Villa
Asma
Sözlü
Sirke
Köylü
Kadife
Vandal
Alacalı
Ihanet
Usta
Yolculuk
Cesaret
Viral
Canlılık
Engin
Hacim
Yemin
Değersiz
Şişe
Vokal
Viyadük
Vize
Tecrübeli
Kaba
Vampir
Voltmetre
Ağdalı
Haşarat
Vazelin
Gösteriş
Dikey
Tepe
Vazo
Tatil
Şiddet
Canlı
Vole
Mengene
Vibratör
Çok
Değiş
Şarkıcı
Uygun
Çeşitli
Argo
Rezil
Virüs
Ayrıntı
Boş
Titreşim


  İNGİLİZCE     TÜRKÇE     
                         
Yet
Yellow
Yap
Youth
Young
Yapp
Yummy
Yoga
Yards
Yellowish
Yachtsman
Yatter
Yogurt
Yawn
You
Yell
Yes
Yesterday
Yeast
Yearn
Year
Yearly
Yacht


Henüz
Sarı
Yaman
Gençlik
Genç
Yalın
Nefis
Yoga
Metre
Sarımsı
Yatçı
Yatter
Yoğurt
Esneme
Sen
Bağırmak
Evet
Dün
Maya
Özlemek
Yıl
Yıllık
Yat

  İNGİLİZCE     TÜRKÇE     
                         
Zip Code
Zakat
Zoo
Zilch
Zonal
Zealot
Zap
Zinc
Zealous
Zoological
Zodiac
Zucchini
Zeal
Zero
Zenith
Zebra
Zigzag
Zealot
Zippy
Zombie
Zipper
Zonked
Zumba
Zirconium
Zone


Posta Kodu
Zekât
Hayvanat bahçesi
Zilch
Bölgesel
Fanatik
Zap
Çinko
Gayretli
Zoolojik
Zodyak
Kabak
Heves
Sıfır
Başucu
Zebra
Zikzak
Fanatik
Hareketli
Zombi
Fermuar
Zonked
Zumba
Zirkonyum
Bölge

  İNGİLİZCE     TÜRKÇE     
                         
Writing               
Wit
Wrongdoing
Wool
Wrong
Web
Whack
Whiskey
Wild
Wagon
Wobbly
Waver
Wizard
Warm
Warlike
War
Wrapt
Whirring
Weed
Woods
Woodsman
What
Warden
Worshipful
Wily
Worse
Wristwatch
Wardship
Wroth
Winter
Wrinkle
Wrinkly
Wristlet
Winnings
Willful
Whirlwind
Wedge
Wharfage
Workday
Worker
Whistle
Wet
Whist
Worship
Woe
Week
Wedding Gown
Wardrobe
Wooing
Wail
Wives
Worry
Wedding
Webbing
Wish
Warlord
Wistful
Waverer
Wave
Wreath
Work
Witch
Wizardry
Wrinkled
Wrist
Whisker
Workhorse
Waist
Wax
Whale
Woof
Weft


Yazı                    
Zekâ
Zalim
Yün
Yanlış
Web
Vurmak
Viski
Vahşi
Vagon
Titrek
Tereddüt
Sihirbaz
Sıcak
Dövüşken
Savaş
Sarma
Pırpır
Ot
Orman
Oduncu
Ne
Bekçi
Muhterem
Kurnaz
Beter
Kol saati
Koğuş
Et suyu
Kış
Kırışıklık
Kırışık
Kelepçe
Kazanç
Kasıtlı
Kasırga
Kama
İskele
Işgünü
İşçi
Düdük
Islak
Islık
Tapınma
Üzüntü
Hafta
Gelinlik
Gardırop
Flört
Bayram
Endişe
Düğün
Dokuma
Dilemek
Diktatör
Dalgın
Waverer ·
Dalga
Çelenk
İş
Cadı
Büyü
Buruşuk
Bilek
Bıyık
Beygir
Bel
Balmumu
Balina
Atkı
Atkı

  İNGİLİZCE     TÜRKÇE     
                         
X-ray  
Xenon             
Xylophone  
Xenophobia     
Xerox             


X ışını  
Ksenon             
Ksilofon  
Yabancı düşmanlığı   
Xerox 

  İNGİLİZCE     TÜRKÇE     
                         
Quiver
Quilt
Quasi
Quote
Questionable
Quarter
Quorum
Quack
Quid
Question Mark
Quip
Qualifying
Questionnaire
Question
Questioning
Query
Queue
Quietism
Quiet
Quotable
Quadrangle
Quadroon
Quantify
Quicksand
Quit
Quail
Quince
Quiz
Qualitatively
Qualified
Quitter
Quake
Qualification
Quantitative
Quantity
Quart
Quantum
Queen
Quod
Quota
Quarrelsome
Quarrel
Quadrille
Quarantine
Quality
Quirky
Quandary
Quick
Quickness
Qualify
Quad


Titremek
Yorgan
Yarı
Alıntı
Şüpheli
Çeyrek
Yetersayı
Şarlatan
Sterlin
Soru işareti
Espri
Eleme
Anket
Soru
Sorgulama
Sorgu
Sıra
Sessizlik
Sessiz
Alıntı
Dörtgen
Dörtlü
Sayısal
Bataklık
İstifa etmek
Bıldırcın
Ayva
Quiz
Niteliksel
Kalifiye
Dönek
Deprem
Nitelik
Nicel
Miktar
Litre
Kuvantum
Kraliçe
Alıntı
Kota
Kavgacı
Kavga
Dörtlü
Karantina
Nitelik
Tuhaf
Ikilem
Çabuk
Hız
Hak
Dört

aramalar
A'dan Z'ye İngilizce Kelimeler ,
İngilizce Kelimeler,
İngilizce,


Yorumlar

⚫İÇERİKLERİN KOPYALANMASI YASAKTIR. DMCA.com Protection Status