YAVUZ SULTAN SELİM VE BİHRUZE HATUN

images (2)

İran şahı İsmail safevi Erzincan Çaldıran ovasına gelirken Yavuz Sultan Selim Han ile savaştıktan sonra kazanacağı zaferden son derece emindi savaşı kazandıktan sonra hedefinde İstanbul’a gelip, Yavuzun tahtına oturup Osmanlı devletini kendisine bağlayacaktı. Bu yüzden harp meydanına gelirken yanında en çok sevdiği hanımı Bihruze Hatun ve bütün hazinelerini getirmiştir. Fakat Yavuz’un iyi eğitilmiş ordusu ustaca manevralarla İran ordusunu kısa sürede bozguna uğrattılar. Şah İsmail canını zor kurtarıp yanındaki bir kaç kişiyle Kafkasya tarafına kaçabildi. Bütün hazinesi ile hanımı Yavuz’un eline geçti. Taçlı Hanım diye şöhret bulan Bihruze Hatun o devrin en güzel kadını olarak dillere destandı.Yavuz fevkalade güzelliğine rağmen hiç iltifat etmedi ve hemen İstanbul’a gönderdi. Şah ile olan Şii nikahını da geçersiz saydı. Bu yüzden kendi hizmetkarlarından Tacizade Zafer Çelebi’yi, Taçlı Hanım Bihruze Hatun ile evlendirdi.Onun dillere destan olan güzelliğinin aksine son derece çirkindi. Yavuz bu evliliği Şah’ı daha çok tahkir etmek için planlamıştı.Cafer Çelebi Bihruze Hatun ile evlendikten çok kısa bir süre sonra öldü.Yavuz bu Hanıma dayalı döşeli bir ev hizmetçiler,araba ve 5.000 altın bağışladı. Ayrıca geçimine yetecek maaş bağlattı.

  • Site Yorum

Bir yorum bırak