Tiyatro Tarihimiz

Tiyatro TarihimizTiyatro tarihimiz;

Tiyatro bilindiği gibi yazılmış olan bir metnin bölümlere bölünerek sahnede canlandırılması sanatıdır. Tiyatro aslında dinsel törenlerden ortaya doğmuştur. Zaman ile dinden bağımsızlaşmış bir sanat türü olmuştur. Tiyatronun temel öğeleri oyun, olay, kişiler yer ve zamandır. Oyun; sahnede oynanmak için yazılan edebi metindir. Olay; yazılmış olan edebi metinin konusunu oluşturan en temel unsurdur. Kişiler; oyunda sergilenen karakterleri analiz eder. Yer ve zaman ise; oyunun nerede ve hangi zamanda olduğuna dair belirtmeyi yapar. Tiyatroda kendi arasında bölümlere ayrılmıştır.

Bunlar; Klasik Tiyatro, Müzikli Tiyatro (opera, operet, bale, komedili müzikal, revü ve skeç), Modern (Çağdaş) Tiyatrodur. Dünya Edebiyatında tiyatro antik çağda yunan tiyatrosu ile ortaya çıkarak gelişmiştir. İlk tiyatro şenliği Yunanistan’ın başkenti olan Atina’da ortaya çıkmıştır. Türk tiyatrosu da geçmişten günümüze gelerek gelişme göstermiştir. İlk sahnelenen tiyatromuz Şinasi’nin Şair Evlenmesi’dir. Daha önceleri pek çok tiyatro metni yazılmış fakat oynanmamıştır. Cumhuriyet Dönemi’nde ise kadına seçme ve seçilme hakkı tanındıktan sonra kadın oyuncular ortaya çıkmıştır. İlk kadın tiyatrocumuz Afife Jale’dir. Afife Jale daha önce sahneye çıkmış fakat kadınların tiyatro oynaması yasaktır denilerek sahneden alınmıştır. Sanatını ifşa edemeyen Afife Jale’nin bu öyküsünü dinleyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Afife Jale’nin sahne almasını isteyerek tiyatroya gitmiş ve en ön sıralardan bu muhteşem performansı izlemiştir. Böylelikle kadın artık her alanda yer almıştır.

Geleneksel Türk Tiyatrosu Karagöz, Köy Tiyatrosu, Meddah ve Orta Oyunu’dur. Halkın içinden olan bu türün yerini daha sonra Modern Türk Tiyatrosu almıştır. Modern Türk Tiyatrosu Trajedi, Komedi ve Dram almıştır. Geleneksel Türk Tiyatrosu sözlü bir şekilde doğaçlama yapılarak sergilenir iken Modern Türk Tiyatrosu yazılı bir metne bağlı kalınarak ve sahnelere bölünerek yazılmıştır.

 

  • Site Yorum

Bir yorum bırak