Tanzimat Dönemi Edebiyatı

images (39)

Tanzimat edebiyatı:
Bu dönem siyasi ve kültürel hareketlerin sonucu ortaya çıkmıştır. Mustafa Reşid Paşa tarafından ilan edilen 3 Kasım 1839’da ilan edilmiş ve Gülhane Hattı Hümayunu adı verilen yerleşme beratının yürürlüğe koymuş olmasından doğmuştur. Bu durum daha sonra Tanzimat Fermanı olarak, gerek siyasi alanda gerek edebi ve gerekse toplumsal hayatta batıya yönelmenin göstergesi sayılacaktır.

Tercüman- Ahval Şinasi’nin Agah Efendi ile birlikte çıkarmış ve bu edebiyatın başlangıcı olarak kabul edilir. Edebiyatçılar 1860 yılını Tanzimat Edebiyatının başlangıcı olarak kabul etmişlerdir. 18. yy da Osmanlı İmparatorluğunda gerileme ve çöküş dönemin başladığı dönemdir. Üst üste gelen yenilmeler Osmanlı topraklarında arı ardına gelen isyanlar, yönetimi bir arayış içine çekmiştir. III. Selim döneminde orduda yapılan ilk ıslahat hareketlerinin üstünlüğü karşısında imparatorluk yönünü batıya doğru çekmek zorunda kalmıştır.

Her alanda bir yenileşme hareketi başlamıştır çünkü Gülhane Hattı Hümayunu’nu yürürlüğe koymuştur. Gelişen milliyetçilik ve gazeteciliğin başlaması ve okullarda öğretimin Türkçeye dönmesiyle birlikte edebi yenileşmede beraberinde gelmiş ve bu değişmeler yeni fikir akımlarına yeni bir edebiyat değişiminin, yeni bir medeniyetin değişimi sonucu olarak gelişmiştir.

I. DÖNEM TANZİMAT YAZARLARI(1860-1870):
1. Ziya Paşa
2. Namık Kemal
3. İbrahim Şinasi
4. Ahmet Mithat Efendi
5. Ahmet Vefik Paşa
6. Şemsettin Sami

II. DÖNEM TANZİMAT YAZARLARI(1876-1895):
1. Recaizade Mahmut Ekram
2. Abdülhak Hamit Tarhan
3. Sami Paşazade Sezai
4. Nabizade Nazım
5. Muallim Naci
6. Direktör Ali Bey

  • Site Yorum

Bir yorum bırak