SÜLEYMAN ŞAH KİMDİR

SÜLEYMAN ŞAH KİMDİR

Süleyman Şah veya Süleyman Şah Kaya Alpoğlu Alp kaya’in erkek çocuğu, Ertuğrul Gazi’nin babası, Osman Gazi’nin dedesidir. Oğuzların Kayı boyundadır.  Doğduğu yer  ve tarihi ile ilgili net bilgiler bulunmamaktadır.

12. asrın sonlarında doğduğu ve Kayı boyunun reisi olduğu bilinmektedir. Moğol hükümdarı Cenğiz han’ın Orta Asya’daki istilası üzerine, 13. asırda Türkistan’dan batıya doğru göç etmeye kararı almıştır. Türkistan’dan 50.000 kişiyle Kuzey Kafkasya üzerinden Doğu Anadolu’ya gelerek, 1214 yılında Ahlat ve Erzincan taraflarına yerleşti. Aynı boya üye kimi aşiretler de Mardin, Urfa ve Diyarbakır’ya yerleştiler.

Ölümü ve Kabri

Süleyman Şah Kaya Boyu’ndan birkaç bey ile Caber’e giderken Fırat Nehri’nde boğuldu. Ölümünden sonraCaber Kalesi’nin Fırat nehri hizasındaki kuzeyde (Türkiye’ye kuş uçuşu 30 kilometre kadar güneyde) bir kümbete defnedildi.

Kabrin bulunduğu bölge, 1. Dünya Savaşında sonrasında Suriye Osmanlı Devletinden ayrılınca, Fransız Suriye Mandası hudutları içerisinde kalmıştır. Ancak Ankara Antlaşması ve Lozan Antlması’na göre Türkiye’nin toprağı sayılmıştır. Son zamanlarda Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın kabrinin yanında bulunan türbesinde Türk Askerleri nöbet tutmaktadır

 

  • Site Yorum

Bir yorum bırak