SITMA HASTALIĞI

37472

SITMA HASTALIĞI NEDİR
Sıtma;Ortalama 7 gün süren akut ateşli bir hastalıktır. Bu hastalık sinek ısırığını izleyen ilk bir hafta içindeki ateşli bir hastalık sıtma değildir.En ağır sıtma hastalığına P.falciparum neden olur. Klinik özellikleri şunlardır;ateş,titreme, baş ağrısı ,kas ağrısı ve güçsüzlüğü, kusma, öksürme, ishal ve karın ağrısı, organ yetmezliğine neden olan diğer semptonlar da oluşabilir.Erken tanı ve uygun tedavi hayat kurtarabilir.Eğer tedavi 24 saatten fazla gecikirse Falcium sıtması ölüme yol açabilir.Sıtma parazitleri için bir kan örneği incelenmelidir.Eğer ilk kan örneğinde parazit saptanmadıysa ve semptomlar devam ediyorsa,bir dizi kan örneği alınmalı ve 6-12 saat aralığında incelenmelidir.Hamile kadınlar ve küçük çocuklar akut ve komplike falciparum sıtmasına karşı daha hassastırlar.Hamile kadınlarda sıtma görülmesi;anne ölümü,düşük,ölü doğum ve yeni doğan ölümü riskini arttırmaktadır.Diğer Plazmodium türlerinin yol açtığı sıtma formları daha hafif ve nadiren yaşam tehdit edicidir.Bir çok ülkede falciparum sıtmasının önlenmesi ve tedavisi daha zor hale gelmektedir çünkü falciparum çeşitli sıtma önleyici ilaçlara karşı giderek diren kazanmaktadır. Amerika’nın ortası ve güneyi,Asya ve Akdeniz bölgesindeki vakaların yaygın olduğu ülkelerdeki kentsel bölgelerde kentsel bölgelerde sıtma hastalığı görülmez. Ancak Afrika ve Hindistan da kentsel bölgelerde sıtma görülür.

  • Site Yorum

Bir yorum bırak