Şiir Türleri Hakkında Bilgiler

Şiir TürlŞiir Türleri Hakkında Bilgilereri Hakkında Bilgiler

 

Lirik Şiir

Bu şiirler duygusal konuları işleyen şiirlerdir. Aşk, ayrılık, hasret gibi konulara yer verilir genellikle. Bu şiirde okurun kalbine dokunmak amaçlanır. Bu şiirler eskiden lir denen sazlar eşliğinde söylendiği için bu adı almıştır. Tanzimattan sonra bu şiire rebab da dendiği görülmüştür buda saz adıdır. Divandaki gazel şarkı halk edebiyatında güzelleme lirik şiir türüne girer.

 

Epik Şiir

Bu şiir türü destansı bir üslup ile söylenir. Yiğitlik kahramanlık ve savaş konuları daha çok ele alınan konulardandır. Okuyanda büyük bir coşku uyandırır. Savaşma arzusunu kişinin üstünde yaratma amacı göstermiştir. Bu türün içinde yer alan şiirler oldukça uzun şiirlerdir. Divanda kasideler halk edebiyatında koçaklamalar bu türe örnek verilebilir. Türk edebiyatı epik türü yönünden oldukça zengindir.

 

Didaktik Şiir

Bu şiir bir bilgiyi aktarma ve öğütleme amacı ile ele alınmış şiir türüdür. Bu şiirler diğer şiirlerin dışında olan bir özellik ile akla hitap eder. Duygu yönü ağır basmadığı için anlatımda bir kuruluk vardır. Akılda kolay kalan bu şiirlere manzum hikâyeler ve fabllar örnek verilebilir.

 

Pastoral Şiir

Genelde yazarları çoban olan ya da doğa ile iç içe olanların yazdığı bir şiir türüdür. Bu şiirlerde doğa anlatılır. İdil ve eglog olarak oluşturuluş bakımından ayrılabilir. İdil sadece şair tarafından ele alınıyorsa eglogda çoban ile konuşuluyormuş gibi bir anlatım vardır.

 

 

Satirik Şiir

Eleştirici ve sert bir üslubu olan şiirlerin yer aldığı türdür. Bir olay ya da bir kişi eleştirilebilir. Divan edebiyatındaki hicivler buna en güzel örneklerindendir.

 

 

Dramatik Şiir

Bu şiir türü tiyatroda kullanılan bir şiir türüdür. Karşılıklı konuşmalar şeklinde kaleme alınır. Eskiden tiyatro eserleri bu şekilde kaleme alınırdı.

  • Site Yorum

Bir yorum bırak