OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

d3

1)Okul öncesi eğitim neden önemlidir?
0-6 yaş arasını kapsayan erken çocukluk dönemi çocuğun hızlı geliştiği dönemdir.Beyin yapısı gelişimi çocuklarda genellikle 0-4 yaş arasında tamamlanır.Okul öncesi eğitim genellikle okula devamı ve okul başarısını yükseltir. Bu yüzden okul öncesi eğitimin çocuklar ve ebeveynler için bir çok faydası vardır.
2)Okul öncesi eğitimin yaş aralığı nelerdir?
Genel olarak bu eğitime başlama yaşı 2-4 yaş arası olduğunu söyleyebiliriz. Aslında okul öncesi her çocuk için aynı değildir. Çünkü bazı çocuklar gelişimlerine 2 yaşında bazı çocuklar ise 3-4 yaşında gelişim başlamaktadır.
3)Okul öncesi eğitimde ne gibi beceriler kazanılır?
Çocuklar Ana okulunda duygusal, fiziksel ve zihinsel beceri kazanırlar.Kurallara uymayı paylaşmayı, karşılıklı konuşmayı, oyun kurmayı, yemek, uyku, tuvalet gibi öz bakım becerileri kazandırır. Bu davranışlar çocuğun kendine güvenini arttırır.
4)Okul öncesi eğitim çocuğu ilk öğretime hazırlar mı?
Bir çocuk kendi yaşına uygun zihinsel gelişim düzeyine gelmişse ilk öğretime hazırdır. Bu yüzden Ana okulları bu becerilerin kazanılmasına katkıda bulunur. Ana okulların da ilk öğretime hazır olmayı sağlama amacıyla kazandırdığı becerileri şöyle özetleyebiliriz: kendi işlerini kendisi yapma, yapıştırma, boyama, kalem kullanma, canlandırma, taklit ve hayali oyunlar sayesinde hayal gücü gelişir. Öğretmenleri ve arkadaşlarıyla diyalog içinde olması dil becerilerin geliştirir . Nesneleri eşleştirme,sınıflandırma,ölçme,gözlem yapma matematik ve bilim becerilerini kazanır. Bunların yapılması sonucu çocuğun okula hazır olması ve okul başarısı açısından önem taşır.

  • Site Yorum

Bir yorum bırak