Kavimler Göçünde Yaşananlar

Kavimler Göçünde Yaşananlar

Kavimler Göçünde Yaşananlar

Kavimler Göçü 350 yılında başlayıp 800 yıllarına kadar devam eden ve Avrupa’ya yapılan insan göçlerine denmektedir. Kavimler göçü ilk dönem ve ikinci dönem olmak üzere ikiye ayrılır ve böyle ele alınır. İkinci dönem kavimler göçü ilk dönem kavimler göçünün devamıdır. İlk dönemde Roma İmparatorluğu ve Barbarlar arasında görülen sınır değişikliklerini kapsayan ve ele alan dönemdir.

İlk gelen göçmenler arasında Hunlar, Slavlar, Ön Bulgarlar, Alanlar tarafında Batı’ya göç ettirilen Gotlar, Anglo-Saksonlar, Vandallar, Franklardı. Bunlar Cermen kabileleriydi. İkinci dönem kavimler göçünde ise Kuzey Afrika, Anadolu ve Avrupa’da önemli değişikler olmuştur bu değişikler bazen sadece sınırsal değişiklikler ile kalmamıştır.

Kavimler Göçü sırasında Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılır. Batı Roma yıllar sonra 476’da güçsüz düşecek ve Germen kavimleri tarafından yıkılır. Bu kavimler göçü ile sınırların değişmesi ile kültürel ve etnik yapıda değişmeler olur. Yerli milletlerin ortaya çıkmasına sebep olan Kavimler Göçü ile Türkler de Avrupa’da Avrupa Hun Devleti’ni kurmayı başardılar.

Bu göç ile birlikte İngiltere ve Fransa gibi büyük devletlerin temelleri atıldı. Derebeylik sistemi Avrupa’da çok yaygın bir duruma geldi. Şövalyecilik ve edebi destanlar efsaneler meydana getirilmeye başlandı ve bu dünya edebiyatının gelişmesini sağladı. Milliyetçilik yayılmaya başlayarak ilk çağ kapandı ve orta çağ başladı.

Kavimler Göçünden en çok etkilenen imparatorluk ise Roma İmparatorluğu oldu. Roma İmparatorluğu çeşitli antlaşmalar yapmak zorunda kaldı bu antlaşmalar ile Germen kavimlerinin dalgalarının ezilmesi durduruldu. Saldırganlar devletin hizmetine alınmak istendi ve böylece bu kişilerden faydalanma yoluna gidilmeyi amaçladılar ancak çok başarılı olamadılar. Ancak bu antlaşmalar ile mevcudu azaltılan Roma ordusuna takviye kişiler getirilmiş oldu.

  • Site Yorum

Bir yorum bırak