İSİM TAMLAMALARI

İSİM TAMLAMALARI

A. İsim Tamlaması: Aralarında anlam ilgisi bulunan, iki veya daha çok isimden meydana gelen söz gruplarına İSİM TAMLAMASI denir.
İsim tamlamalarında birinci isim tamlayan, ikinci isim tamlanandır. Tamlayan veya tamlanan ek alma durumuna göre isim tamlamaları dörde ayrılır:

Tamlama Çeşidi          Tamlayan    Tamlanan
Takısız İsim Tamlaması        –          –
Belirtisiz İsim Tamlaması    –          -i
Belirtili İsim Tamlaması        -in          -i
Zincirleme İsim Tamlaması    İkiden fazla isim

1. Takısız İsim Tamlaması: Bir tamlamada tamlayan ve tamlanan isim veya isim soylu kelime ek almazsa takısız tamlama oluşur.
gümüş   çerçeve
Tamlayan  Tamlanan

demir      kapı
Tamlayan  Tamlanan

2. Belirtisiz İsim Tamlaması: Bir isim tamlamasında tamlayan ek almaz, tamlanan ek alırsa belirtisiz isim tamlaması meydana gelir.

soba      boru – s -u
Tamlayan  Tamlanan

pencere cam – ı
Tamlayan  Tamlanan

3. Belirtili İsim Tamlaması: Tamlayanla tamlananın ek aldığı isim tamlamalarına belirtili isim tamlaması denir.

Ev – in     pencere -s – i
Tamlayan  Tamlanan

Dolab – ın  kapağ – ı
Tamlayan      Tamlanan

Ceket – in  düğme – s – i
Tamlayan     Tamlanan

4. Zincirleme İsim Tamlaması: İkiden fazla ismin anlamca birbirini tamamlarken oluşturdukları tamlamalardır.

Evimizin dört bir yanı
Pencere çercevesinin camı …

  • Site Yorum

Bir yorum bırak