İŞARET DİLİ

2cwk5c7
 İŞARET DİLİ 
İşitme engellilerin kendi aralarına iletişim kurarken,el hareketlerini ve yüz mimiklerini kullanarak oluşturdukları görsel bir dildir.Tarih boyunca işaret dili sağırlarca ve manastır toplumlarınca kullanılmıştır. Girolomo’de Cardano 1576’da işitme engellilerin bazı soyut fikirleri anlatabildiğini yazmış. Dünyada her işaret dilinin başlangıcı işitme engellileri bir araya getiren bir okulun kurulmasıyla eş zamanlı olarak düşünülmektedir. Çünkü bir kurum aracılığıyla bir araya gelemeyen işitme engelliler evlerinde kendi işaret dillerini geliştirip ortak bir dil oluşturamazlar. Fransa da 1770’li yıllarda işitme engellilerin kullandığı el hareketleri, grameri olan bir olarak kabul edilmiştir ve okullarda öğretilmeye başlanmıştır.Daha sonra bu yöntem bir fransız işaret dili bilimcisi tarafından Amerika’ya taşınmış ve orada 1817’de Thomas Galaudet tarafından sadece sağırlara eğitim dili veren iki işaret dili öğreten okul kurulmuştur(şimdiki adıyla Galaudet universty) Türk tarihinde işaret dilinin varlığı ve eğitimde kullanımıyla ilgili arşivler Osmanlıca olduğu için bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır.Şuana kadar edinilen bilgilere göre Osmanlı işaret dilinin batıda kullanılan işaret diliyle bir ilişkisi olmadan geliştiği ve özgür bir işaret dili olduğudur.
İşaret Dilinin Genel Özellikleri
1)İşaret dilleri de sözlü diller gibi gramer yapısına sahiptir ve sanılanın aksine basit bir yapıda değildir.
2)Her işaret dilinin kendine özgü gramer konuları vardır.
3)Her ülkenin kendi işaret dili vardır.
4)Sözel diller ve işaret dilleri birbirlerinden farklı yapı ve kullanım içerirler.
5)Diğer dillerde olduğu gibi işaret dilinin de kullanımının erken yaşta öğrenilmesi gerekmektedir.

  • Site Yorum

Bir yorum bırak