İlke ve inkılâplarımız

atatürk ilke ve inkılaplar tarihiİlke ve inkılâplarımız;

Karanlık bir çağdan çıkan Kurtuluş Savaşı ardından Cumhuriyet’in ilan edilmesi ile birlikte aydınlanma yolunda büyük bir adım atmıştır. Pek çok anlamda geri kalmış olan ülkemiz aydınlanamamış ve halk cahil kalmıştır. Halkın aydınlanması için önemli adım atan önderimiz Mustafa Kemal Atatürk yaptığı devrimler ile ülkemizi bu karanlık çağdan çıkarıp aydınlık günlere doğru göndermiştir. Bu devrimler ülkemizin büyük bir adım atmasına neden olmuştur. bu ilkeler ile birlikte çağdaş bir ulusun sahip olması gereken tüm atılımlar kazanılmıştır. Atatürk’ün ilkeleri ise şöyledir:

Cumhuriyetçilik İlkesi, Halkçılık İlkesi, İnkılâpçılık, Milliyetçilik İlkesi, Laiklik İlkesi ve Devletçilik İlkesi olarak ele alınmaktadır.

 

Cumhuriyetçilik İlkesi: Milletin egemenliğine dayanan bir ilkedir. Bilindiği gibi halkın kendi kendini yönetmesi biçimine denmektedir.

Halkçılık İlkesi: Cumhuriyet ile yönetilmekte olan devletin halk için en iyisini yapabilmek için millet ve siyaset kavramının doğru bir şekilde kullanılmasıdır.

Milliyetçilik İlkesi: Aynı kaderi paylaşıp aynı toprak parçası üzerinde yaşayan kişilerin milletini sevmesi benimsemesi ve bağımsızlığını koruması için milletini yüceltme için ortaya çıkmıştır.

Laiklik İlkesi: Din olgusunun sadece vicdanen yapılıp başka herhangi bir olgu ile karıştırılmamasıdır. Ayrıca din işleri devlet işlerine karışamaz olgusu benimsetilmiştir.

Devletçilik İlkesi: Atatürk’ün yapmış olduğu bu ilke Türkiye’nin ekonomik ve sosyo politik anlamda en kısa zamanda refaha ulaşması için kişilerin yapamayacağı yatırımları devletin yapmasıdır.

İnkılâpçılık (devrimcilik) İlkesi: İnkılap devrimleşme değişme anlamına gelmektedir. Bu ilke ile milletimizin sosyolojik ekonomik ve siyasal alanda değişmesi anlamına gelmektedir.

Devrimlerimiz ise; şapka devrimi, kadına seçme ve seçilme hakkı verilmesi, kılık kıyafet kanunu, tekke ve zaviyelerin kapatılması, halifeliğin kaldırılması, çok partili sisteme geçiş, saltanatın kaldırılması, şeriyye mahkemelerinin kapatılması, ekonomik devrimler ve sanayi devrimi gibi önemli adımlardır.

  • Site Yorum

Bir yorum bırak