İlk Çağ Orta Çağ Ve Yeni Çağ Dönemleri

tarih-caglariİlk Çağ Orta Çağ Ve Yeni Çağ Dönemleri

İlk Çağ Dönemi

Bu dönem M.Ö. 3500 de yazının bulunması ile başlamıştır. Çağın kapanması ise 476 da Batı Roma’nın yıkılması ile olmuştur. Bazı tarihçilere göre bu dönemin kapanması 375 yılındaki Kavimler Göçü olarak kabul edilir. Bu dönemde oldukça önemli gelişmeler vardır.

İlk Çağ’da yazı dünyanın büyük bir bölümüne yayılmıştır. Tüm insanlığı ileriki zamanlarda oldukça etkileyecek alfabe, para, takvim gibi buluşlar yapılmıştır. Bu çağda ilk defa imparatorluklar kurulmuş ve büyük devletler ortaya çıkmıştır.

Roma İmparatorluğu ve Han Hanedanı bu dönemin en geniş devletleri sayılmaktadır. Bu dönemde kölecilik çok yaygın bir hale gelmiştir. Tek tanrılı dinler ortaya çıksa bile yaygın olan dinler çok tanrılı dinlerdi. Ancak Musevilik ve Hıristiyanlık bu çağda ortaya çıkmıştır.

Orta Çağ Dönemi

Bu dönem Kavimler Göçü ile Başlar ve 1453 yılında Fatih’in İstanbul’u fethetmesi ile son bulur. Bu çağda Batı Roma İmparatorluğu çöküşü başlamış ve ulusal monarşi yükselmeye başlamıştır. Skolastik düşünce çok etkenli bir halde olsa da bu çağın sonuna doğru bu aşılmış ve denizaşırı keşifler başlamıştır. Reformasyon yapan Protestanlıkla bu dönem sınırlandırılmıştır. Bu çağ Sanayi devrimine öncülük eden bir hazırlık çağı olarak görülebilir. Avrupa’da bu dönemde Macarların Hıristiyanlığı kabul etmesiyle bu inanç çok büyük bir hız ile yayıldı. Şehirleşme ortaya çıktı.

Yeni Çağ Dönemi

İstanbul’un fethi ile başlayan bu dönem 1789 yılında yapılan Fransız İhtilalı ile sona erer. Bu dönemde feodalite rejimleri yıkılır ve güçlü krallıklar kurulur. Rönesans kendini iyice gösterir ve sanayi devrimi olur. Bu devrim sonucunda işsizlik artar ve ham madde sorunu ortaya çıkar. Coğrafi keşiflerinin başlamasına sebep olan bu duruma Osmanlı ayak uyduramaz ve çöküş sürecine girer.  

  • Site Yorum

Bir yorum bırak