HANNİBAL

HANNİBAL Hakkında Bilgi

 Hannibal  Kuzey Afrika’daki Kartaca Devleti’nin büyük bir generaliydi. Kendisi de bir Kartaca generali olan babası Hamilkar, daha dokuz yaşında olan Hannibal’e , Romalılar’a karşı ebedi bir kin duyacağına yemin ettirdi. Zira Roma ve Kartaca Akdeniz üzerinde egemenlik kurmak isteyen iki rakip devletti. Bundan sonra Hamilkar erkek çocuğunu, büyük bir bölümünü Kartaca’nın fethetmiş olduğu İspanya’ya götürdü ve bir asker olarak eğitti. 

   Hannibal daha 26 yaşındayken, Kartaca’nın İspanya’daki topraklarının idarenine getirildi ve oradaki silahlı gücün kumandasını da üstlendi. 219’da Valencia yakınlarındaki Saguntum şehrine saldırarak Romalılar’la 2. Kartaca Savaşı’na girdi. Sonrası sene piyadeler, atlılar ve 38 filden oluşan büyük bir silahlı güçle İtalya’yı işgal etmek üzere yola çıktı; İspanya’nın kuzeyinden ve Fransa’nın güneyinden savaşarak geçip Rhone Irmağı’na erişti. Irmağı geçtikten sonra emelini Romalılar’dan gizlemek için kuzeye yürüdü. Romalılar’ın onun nereden saldıracağını bilmediklerine emin olunca geriye döndü ve silahlı gücünü Alpler’in kar ve buzundan geçirerek Kuzey İtalya’ya girdi. İspanya’dan İtalya’ya kadar olan bu uzun yürüyüş esnasında, Hannibal’in 5.000 ile 10 bin arasında asker kaybettiği sanılmaktadır.

   Hannibal Romalılar’ı gafil avladı ve onları Po Irmağı’nın güneyine geri çekilmek zorunda bıraktı. Romalılar 218 nihayetinde Trebbia Irmağı’nın kıyılarında Hannibal’e saldırdılarsa da yenilip Kuzey İtalya’nın hemen hemen tümünü bırakmak zorunda kaldılar. 217 Haziran’ında Hannibal Apennin Dağları’nı geçti ve İtalya’nın ortalarına doğru ilerledi. Trasimeno Gölü ve dağlar arasındaki küçük bir bölgede kıstırılan Romalılar yiğitçe savaştılar, fakat 15 bini öldürüldü. ve pek çoğu da tutsak alındı. Hannibal bir sene sonra Cannae Savaşı’nda 3. zaferini kazandı. Cannae, Güney İtalya’nın Adria kıyıları yakınında, Ofanto Irmağı üzerindeki bir Roma kalesiydi. Roma silahlı gücü 50 bin askerden oluşuyordu. Fakat Hannibal en iyi askerleri silahlı gücünün 2 uç bölümünde topladı; sadece merkezdeki askerleriyle saldırıya geçti ve bu saldırı geri püskürtüldüğünde Kartaca silahlı gücü bir yarım ay biçimi aldı. Bu anda Hannibal yanlardaki askerlere ileri buyruğunu verdi ve yarım ayın uçları Romalılar’ın etrafında birleşip kapandı. Romalı askerlerin pek çoğu öldürüldü veyahut tutsak alındı. Bu savaştan sonra Hannibal’in neden Roma şehrine saldırmadığı net olarak bilinmiyor. Bu sırada Romalılar da alan savaşlarından kaçındılar; daimi olarak küçük çarpışmalarla Hannibal’in silahlı gücünü hırpalayan fark savaş stratejileri uyguladılar.

HANNİBAL

   Hannibal 203’te Scipio emirindeki bir Roma silahlı gücünün işgaline karşı savaşması için Kartaca’ya geri çağrılıncaya kadar, azar azar toprak kaybetmekle beraber, ustalıkla savaşarak İtalya’da kaldı. 202’deki Zama savaşı’nda yenilmesine rağmen Kartaca’ya hizmet etmeye devam etti. Ama 196’da Roma onu yeni bir savaşı başlatmaya çalışmakla suçlayınca kaçmak zorunda kaldı. Önce Suriye’ye sonra Anadolu’daki Bitinya’ya sığındı ve Romalılar’a karşı savaşmaları için onlara yardım etti. Bitinya kralı Romalılar’a yenilince, Hannibal esir olmamak için parmağındaki yüzükte taşıdığı zehiri içti.

HANNİBAL

 

  • Site Yorum

Bir yorum bırak