HANEFİ MEZHEBİ

HANEFİ MEZHEBİ Hakkında Bilgi

Hanefi Mezhebi 4 Sünni mezhepten biridir. Kurucusu imam-ı azam (büyük imam) olarak anılan Ebu Hanife Numan bin Sabit’tir (699-767). Hanefi mezhebinin başlıca özelliği temel dinsel kaynaklar yanında akla ve rey’e (kişisel görüş) özel bir yer vermesidir. Hanefi mezhebine göre, Kuran ve güvenilir hadisler ile sahabelerin aktardığı görüş ve uygulamalarında değinilmemiş sorunların çözümünde kıyasa, kıyas da yetersiz kalıyorsa bu kaynakları özümseyerek rey’e başvurmak gerekir. Hanefi mezhebi örfü de önemli bir hukuk kaynağı sarar.

   Ebu Hanife’nin görüşlerini ve yargılarını öğrencilerinden Ebu Yusuf ve Şeybani toplayarak sistemleştirmişlerdir. Hanefi mezhebi ilk Sünni mezhep olması yüzünden öbür Sünni mezheplere göre daha çok yaygınlaşmış, Abbasi Devleti başta olmak üzere aralarında Osmanlı Devleti’nin de bulunduğu bir çok İslam ülkesinin resmi mezhebi durumuna gelmiştir. Bugün de Türkiye, Irak, Pakistan, Hindistan ve SSCB’de yaşayan Müslümanlar’ın büyük çoğunluğu Hanefi mezhebine bağlıdır.     

  • Site Yorum

Bir yorum bırak