GENÇ OSMAN Hakkında Bilgi

GENÇ OSMAN Kimdir (1604-1622)

Genç Osman 16. Osmanlı padişahıdır. 14. Padişah 1. Ahmed’in erkek çocuğu, 15. Padişah 1. Mustafa’nın yeğeni olan Osman İstanbul’da doğdu. Çocukluğu sarayda kapalı, etrafıyla ilişkisi kesilmiş olarak geçti. Babasının 1617’de ölümü üzerine tahta çıkan amcası 1. Mustafa’nın akli balansının yerinde olmadığı görülünce ileri gelen devlet adamlarının 1618’de onun yerine Osman’ı padişah yaptılar. Tahta çıktığında daha 14 yaşında olduğu için “Genç Osman” olarak anılır.

   Genç Osman önceleri etrafındaki saray adamlarının tesirindeyken kısa müddette devlet idarenine ağırlığını koydu. Gücünü ispat etmek için bir sefere çıkmak ve muvaffakiyet kazanmak istiyordu. Aynı zamanda Veziriazam Halil Paşa İran seferinden ehemmiyetli kazançlar sağlamış ve Eylül 1618’de Nasuh Paşa Antlaşması’nı imza atarak doğu hududunu teminat altına almıştı. Avrupa’da ise Lehistan’la (Polonya) Kırım Hanlığı arasındaki karşılıklı saldırılar sürüp gidiyordu. Lehistan’la işbirliği yaptığı için görevinden alınan Boğdan voyvodasının Lehistan silahlı gücünün desteğiyle ayaklanması üzerine Osmanlı Devleti olaya direk karışmak zorunda kaldı. Ayaklanmayı bastırmakla görevlendirilen Özi Beylerbeyi İskender Paşa Ekim 1620’de Lehistan silahlı gücünü bozguna uğratınca Genç Osman beklediği fırsatın doğduğuna inandı. Devlet adamlarının böyle bir seferin uygun olmayacağı yolundaki sözlerini dinlemeyerek Nisan 1621’de Lehistan seferine çıktı. Kimi küçük başarılarından sonra Hotin Kalesi’ni abluka eden Osmanlı Silahlı gücü tertip ettiği altı saldırıdan da netice alamayınca geri çekilmek zorunda kaldı. Nihayetinde kimi hudut tertip etmeleri karşılığında sulh yapıldı ve Genç Osman kalıcı bir zafer kazanamamış olarak döndü.

   Başarısızlığını Yeniçeri Ocağı’nın başıbozukluğu’na ve devlet adamlarının yetersizliğine bağlayan Genç Osman köklü tedbirler almaya girişti. Saklı fermanlar göndererek Anadolu, Suriye ve Mısır’dan yeni bir silahlı güç için asker toplanmasını istedi. Aynı zamanda hazineyi dolu tutmak için devlet görevlilerinin ve yeniçerilerin aylıklarında kısıntı yaptı, buna itiraz edenlere sert cezalar uyguladı. Bunların da yeterli olmadığını görünce Yeniçeri Ocağı’nı ortadan kaldırmaya karar verdi. Bütün bu gelişmelerle alakalı olarak çeşitli söylentilerin dağılması, yeniçeriler ve başta ulema sınıfı olmak üzere devlet görevlileri arasında tedirginlik yarattı. Aynı zamanda Genç Osman’ın hacca gitmeye karar verdiğini izahı da Anadolu’ya geçip yeni ordunun başında geri döneceği ve yeniçerilere net darbeyi indireceği biçiminde açıklandı. Harekete geçen yeniçeriler padişahı bu karardan vazgeçmeye çağırdılar. Olayların büyümesi üzerine Genç Osman hacca gitmekten vazgeçtiğini izah ettiyse da bu ayaklanmacıları yatıştırmaya yetmedi. Bu defa 1. Mustafa’nın yine padişah olmasını isteyen yeniçeriler kendi adamları olan Davud Paşa’yı da veziriazam duyuru ettiler. Davud Paşa’nın emiriyle Topkapı Sarayı’ndan alınıp Yedikule’ye götürülen Genç Osman burada boğularak öldürüldü.

   Osmanlı tarihinde Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmaya girişen ilk padişah olan Genç Osman tecrübesizliği ve etrafında kendisini destekleyen yeterli devlet adamlarının bulunmaması yüzünden başarılı olamamış ve bunu hayatıyla ödemiştir. Farisi isimiyle şiirler de yazan Genç Osman’ın bir de Divan’ı vardır. 

GENÇ OSMAN

 

  • Site Yorum

Bir yorum bırak