Fiziğin Alt Dalları Nelerdir?

fiziğin alt dalları nelerdir kısa Fiziğin Alt Dalları Nelerdir?

Fizik bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı evrendeki nesneleri, olay ve olguları inceleyen ve bunlara akılcı açıklamalar ve yaklaşımlar sergileyen ve bu sonuçları da kanunlar ile ortaya koyan bir bilim dalıdır. Fiziğin başlıca ilgilendiği konular şunlardır: hareket, madde, kuvvet, enerji, ısı ve ışık. Bununla birlikte fiziğin çalışma kolları vardır her farklı konu için bir alt dal olmuştur. Bunlar Mekanik Fiziği, Elektrik Fiziği, Manyetizma Fiziği, Atom Fiziği, Termo Dinamik, Optik, Nükleer Fizik, Katı Hal Fiziğidir.

Mekanik Fizik, çevredeki hareketi bu hareketin kuvvet ile olan ilişkisini, cisimlerin durgunluk şartlarının ne olabileceğini ve güneş sistemini araştıran ve inceleyen fizik dalıdır. Bu fiziğin alt dalına Klasik Fizik ve Newton Fiziği de denmektedir.

Elektrik fiziği, potansiyeli, elektrik yükünü, bu yükün hareketi ile oluşan akımı ve yükün hareketsiz durumunu inceleyen fizik dallarından biridir.

Manyetizma fiziği, mıknatısın çevresinde bir manyetik alan oluşur bu manyetik alanı ve manyetik kuvveti inceleyen ve bunların etkileşimlerini inceleyen fizik dalıdır.

Atom Fiziği, bu fizik dalında spektrometreden yararlanılır. Atomlar maddenin en küçük yapı taşıdır ve maddenin yapısını oluşturan bu atomları ve atomlar arasındaki ilişkiyi inceleyen fizik dalıdır.

Termo Dinamik, bu fizik dalı enerjiyi, enerji değişimlerini, enerji dönüşümlerini, enerji aktarımını, sıcaklık, genleşme, ısı ve bunların arasında olan ilişkiyi inceler.

Optik, bu fizik dalı günümüzde sıklıkla kullandığımız ürünlerin yapımında oldukça etkindir. Mercek, dürbün, mikroskop, teleskop yapımında kullanılır. Bu fizik dalı ışığın yapısını incelerken kırılma, yansıma, kırınım olaylarını da inceler

Nükleer Fizik, Nükleer kuvvetleri ve bunların etkilerini araştıran ve inceleyen bilim dalıdır.

Katı Hal Fiziği, şekil değiştiremeyen maddeler ile ilgilenen bu maddelerin belirli özelliklerini araştıran ve atom dizilişi ile ilgilenen bir fizik dalıdır.

  • Site Yorum

Bir yorum bırak