Felsefi Anlamda Eğitim

Soru-AdamFelsefe-nedir-filozof-kimdir-Nasıl-ortaya-çıktı-Felsefe-özellikleri
Eğitim:Beceri ve anlayışlara,toplum yaşayışında yer edinmek için edinilen bilgilere denir. eğitim bir sosyal süreçtir,eğitim geniş anlamda,bireylerin toplumun standartlarını,inançlarını ve yaşama yollarını kazanmasında etkili olur.Yani eğitim istenilen davranışı geliştirme süreci olarak da anlatılabilir.
1)Fizik ve sosyal tabiatın insan üzerinde meydana getirdiği tesirlerdir.
2)Kişinin davranış örüntülerini değiştirme sürecidir.
3)İnsanları belli amaçlara göre yetiştirme sürecidir.
4)Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana gelir.
FELSEFİ AKIMLARA GÖRE EĞİTİM NEDİR?
1)Naturalizm’e göre, kişinin doğal olgunlaşmasını artırma ve onun bu özelliğini göstermesini sağlama işidir.
2)Pragmatist anlayışa göre eğitim,bireyin yaşantılarını yeniden inşa yoluyla yetiştirme sürecidir.
3)idealizme göre eğitim,özgün ve bilinçli insanoğlunun tanrıya olan yükseltici uyum çabalarının bitimsiz sürecidir.
4)Marksizm’e göre,insanı çok yönlü eğitme,doğayı denetleyerek onu değiştirecek ve üretimde bulunacak biçimde yetiştirme sürecidir.
5)Realist anlayışa göre eğitim,yeni kuşak bireylere kültürel mirası aktararak onları yetişkinler toplumuna uyuma hazırlama sürecidir.

  • Site Yorum

Bir yorum bırak