Fabl Türü Hakkında Bilgiler

falll

Fabl Türü Hakkında Bilgiler

 

Fabl türüne bir tür küçük öyküdür demek yanlış olmaz. Kurmaca metinlerdir fabllar yani belli bir olaya dayanır. Hayattan alınan dersler fabllar da bize hayvanlar ve bitkiler ile verilir. Karakterler hayvanlar ve bitkilerdir bu hayvanlar ve bitkiler konuşabiliyorlardır. Bugün bu dal daha çok çocuk edebiyatında yer almaktadır. Bu fablların toplumu eğitici özellikleri vardır. Fabllarda işlenen konular daha çok soyut konulardır. Bu konular daha somutlaştırılarak verilir. Aynı zamanda bu öykülere gülerken ders çıkarmanız beklenir. İnsanlar arasında geçen iyi-kötü, cesur-korkak, dürüst-yalancı, çatışmalar bu fabllarda sıklıkça incelenen ve kaleme alınan konulardandır. Hayvan karakterleri arasında geçen bu olaylar dört temel öge vardır. Bunlar: kişiler, olay, yer ve zaman.

 

 

Kişiler: karakterler hayvanlardır ve konuşabilme gibi bir özellikleri vardır. Bu hayvanlar ve bitkiler kişilerin nitelendirildiği gibi nitelendirilmiştir. Örneğin tilki kurnazdır. Olaylarda karakterler oldukça önemlidir.

 

Olay: eğitici ve aynı zamanda güldürücü konular anlatılır soyut konular olsa da bunlara hareket kazandırılır.

 

Yer: genellikle ormandır. Nasıl insanlar evde yaşıyorsa hayvanların evi de ormandır. Burada hayvanlarında insanların olduğu gibi görevleri vardır ve belli bir düzen dâhilinde yaşarlar.

 

Zaman: genellikle dili geçmiş zaman kullanılır. Belirli bir zaman yoktur.

 

Dünyanın en ünlü fabl yazarı Ezop ve Jean de La Fontaine’dir. Teşhis ve intak sanatları üzerine kurulu bir metindir. Türkçedeki ilk örneği Şeyhi’nin Harnamesi’dir. Ahmet Mithat Efendi’nin ve Şinasi’nin bu konuda oldukça başarılı çalışmaları vardır. İlk yazarı ise Beydeba’dır. Kelile ve Dimne’si en önemli fabl örnekleri arasında yer alır. Fabllar manzum ya da nesir şeklinde ele alınabilir. Ahlak ve ibret dersi vermek için yazılan en önemli ve işe yarayan tür arasında yer alır.

  • Site Yorum

Bir yorum bırak