DOĞUNUN UNUTUL”MUŞ” ŞEHRİ

laleMuş’un, ilk ne zaman kurulduğu ve adının kaynağı kesin olarak bilinmemektedir. Muş adına dair pek çok rivayet vardır. Bir rivayete göre; Muş adı,  Asurlulardan kaçarak Muş yöresine gelen İbrani kabilelerinden biri tarafından verilmiştir. Nitekim 1914 Bitlis Vilayet Salnamesinde Muş adının, İbrani’ce “sulak, verimli ve otlak” anlamına gelen “Muşa” kelimesinden geldiği ileri sürülmüştür. Muş’un, geçmişten günümüze yemyeşil ve sulak bir ovaya sahip olması, bu rivayetin tümüyle asılsız olmadığını, nispeten belirli bir gerçeğe dayandığını gösterir.
Muş’un ilk çağ tarihi Urartularla başlar. Fakat Urartularla ilgili bilgiler yeterince günışığına çıkarılamamıştır. Bölge, daha sonra uzun süre Roma, Part, Ermeni ve Sasani mücadelesine sahne olmuştur. 1071 Malazgirt Zaferine kadar ise, Bizans hâkimiyetinde kalmıştır.
Asırlarca Selçuklu ve Akkoyunlular gibi Anadolu Beyliklerinin yönetiminde kalan Muş, 1514 Çaldıran savaşından sonra Osmanlı hakimiyetine girmiştir.

Birinci Dünya Savaşı yıllarında bir süre Rus işgali altında kalan Muş ve çevresi, Mayıs 1917’de kesin olarak Türklerin eline geçmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra, 1924 yılında il olmuştur.

  • Site Yorum

Bir yorum bırak