DEMİR ÇAĞI

DEMİR ÇAĞI

DEMİR ÇAĞI insanlık tarihinin ilkçağlarında, hayvanları öldürmek için kullanılan keskin bıçakların, ağaç kesmeye yarayan baltaların ve savaş aracı olan kılıçların demirden yapılmaya başlandığı döneme verilen isimdir. Demir Çağı, Tunç Çağı’ndan sonradır.

 Demir madeni başka bir deyişle içinde demir bulunan kayaç ve topraklar dünyada en çok rastlanan madenlerdendir. Tabiatta yer yüzeyine yakın yerlerde, bulunduğu için tunç yapımında kullanılan bakırdan çok daha kolay ele geçirildi. Bu yüzden de daha ucuzdu. Demir odunkömürü ateşinde eritilirdi ve bu işlem. İçin çok fazla araç gereç gerekmiyordu. Ormanlara yakın kurulan odunkömürü ocakları demir ele geçirilmesini çok kolaylaştırmıştı. Demir kullanımının yaygınlaşmasıyla, çok miktarda üretilebilen tarım ve endüstri aletleri herkesin edinebileceği mallardan oldu. Oysa tunç eşyalar ve aletler sadece zenginlerin alabileceği kadar değerli ve pahalıydı. Artık kendisine tarla açmak isteyen herkes çarşıdan bir balta ve bu tarlayı sürmek için saban demiri satın alabilirdi. Zanaatçılar demirden yapılmış alet takımlarını kolayca bulabiliyorlardı. Gene demirden yapılmış ucuz savaş aletleri zengin olmayan halkların da savaşlarda söz sahibi olmasını sağladı. Tunç ise kova, kazan, kap kacak gibi hane eşyaları ile yüzük, bilezik, broş ve iğne gibi süs eşyalarının yapımına ayrıldı.

Demir Çağı İÖ 1200’lerde başladı. de demir madeni biliniyor ve kullanılıyordu, fakat çok az bulunduğu için çok değerliydi. Bu madenden, süs eşyaları ile kral hançerlerinin sivri bölümlerinin yapımında istifade ediliyordu. İÖ 14. Asrın ortalarında yaşamış tanınmış kişi Mısır Firavunu Tutanhamon’un kabrinde demirden bir hançer bulundu. Demir İÖ 15. Asırda Yunanistan’da altın kadar değerliydi. İÖ 3000 senelerinden kalan Mısır kabirlerinde, İÖ 2500-2200 döneminden Alacahöyük kral kabirlerinde,  demir eşyalar bulunmuştur. Elimizde Hititler’den kalma demir eşya yoktur, fakat İÖ 2000 senelerinden kalan yazılı Hitit vesikalarında çok değerli bir maden olarak demir kullanımından söz edilmektedir.

Demir Çağı Yakındoğu’daki ileri muasırlıklara son veren barbar akınlarının hemen peşinden Doğu Akdeniz ülkelerinde başladı. Önceleri İran, Suriye, Filistin, daha sonra Mezopotamya, Kafkasya, Kıbrıs ve Girit’te demir imalatı ve kullanımı bariz ölçüde arttı; Batı Avrupa’da ise İÖ 10. asırdan başlayarak gelişti. İtalya ve Alpler’de İÖ 8. asırda, Yunanistan’da ise İÖ 1000’in başlarında görüldü. Demir Çağı İngiltere’ye İÖ 500’de, başka bir deyişle Çin’e erişmesinden bir asır sonra geldi. Demir İngiltere’ye mallarını satmak için dolaşan tacirler ve yeni topraklar arayan kavimlerce getirildi. Bu kavimler Avrupa’dan batıya doğru göç ettiler ve İÖ 5.-3. asırlar arasında İngiltere’ye yerleştiler.

demir çağı

 

  • Site Yorum

Bir yorum bırak