Darwin ve Din İlişkisi

Darwin ve Din İlişkisi

Bir Agnostik (Bilinemezci) olan Charles Darwin, Hristiyan olarak doğup büyümüş, ancak dine olan bağlılığını sonradan yitirmiştir. Her ne kadar, Türlerin Kökeni kitabında açık seçik ifade edilmemiş olsa da, insanın hayvandan geldiği iddiası, büyük çaplı tartışmalara neden olmuştur. Günümüzde halen süregelen bu tartışmaların temel nedeni, aslında önemli bir detayda saklıdır. Evrim Teorisi, din ’den bağımsız ve tamamen bilimsel bir teoridir. Din temelli bir bakış açısından bilimsel bir kuramın değerlendirilmesi ve eleştirilmesi doğru değildir. Kavramların doğru tanımlanmaması ve ehil olmayan şahsiyetler aracılığıyla yapılan tartışmalar, konu üzerinde ilerleme sağlanmasını zorlaştırmıştır.

Gerçekte, evrim teorisi ile din arasında bir çelişme söz konusu değildir. İnsanın maymundan gelmesi de söz konusu değildir. Asıl olan, sadece insanın ya da maymunun değil, tüm varlığın birbiriyle bağlı olduğu ve aynı öz’den geldiğidir. Bu noktada bir karasinek ile bir insanın gen haritası, sadece son halkada farklıdır. Yine insan vücudunun bir kuyruklu yıldız ile aynı mineralleri taşıyor olması veya toprak ile insanın yapıtaşı anlamında aynılık halinde olması tüm varlığın bir bütünün parçaları olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır.

Bilim, insana hakikate ulaşma yolunda rehberlik eden bir öğretmendir. Akıl ile yol alındığı sürece de, bugüne dek yüzlerce örneği olduğu üzere, önünde sonunda, mutlaka din ile buluşur.

Cüneyt Aksoy

  • Site Yorum

Bir yorum bırak