Cümlenin Ögeleri Ve Bu Konu Hakkında Örnekler

Cümlenin Ögeleri Ve Bu Konu cümlenin ögeleri sunusuHakkında Örnekler

 

Yüklem

Cümlenin ana ögelerinden biridir. Yargıyı bildiren bu temel unsur aynı zamanda kip ve zamanı da bize bildirir bu özellikler hakkında bize bilgi verir. Yüklem aynı zamanda tek başına cümle özelliği de taşır. Diğer tüm ögeler yüklemi tamamlayıcı ögelerdir. Cümlede yüklemi bulmak için herhangi bir soru yoktur bunu kelimenin çekim eki almasıyla buluruz.

 

 

Özne

Cümlede yüklemin yargısını yaptığı işi hareketi yapan ya da oluş içinde bulunan ögedir. Özne de temek ögeler arasında yer alır. Ancak yüklem gibi her cümlede bulunma zorunluluğu yoktur. Cümlede gizli olduğu durumlar ile de karşılaşılır. Yükleme ne ya da kim sorularını sorarsanız cümlede özneyi bulmuş olursunuz. Ancak ne sorusu genellikle nesneyi buldurduğu için bu soruyu kullanırken farklı bir kullanım gereklidir.

 

Nesne

Yüklemin bildirdiği işten ya da yargıdan etkilenen ögedir. Yardımcı ögeler arasında yer alır. Yükleme kimi ya da neyi ya da ne sorusunu sorarsanız bu soru karşılığında aldığınız cevap nesne olacaktır.

Hal eki alıp almamalarına göre nesne ikiye ayrılır

1)Belirtili Nesne: nesne olan kelime ya da kelime grubu –i hal eki almışsa bu öge belirtili nesnedir.

2)Belirtisiz Nesne: nesne olan kelime ya da kelime grubu –i hal eki almamışsa bu öge belirtisiz nesnedir.

 

Dolaylı Tümleç

Yükleme sorulan bazı hal eklerini alan sorulara cevap veren kelimeler dolaylı tümleç ögeleridir.

 

Zarf Tümleci

Yüklemin zamanını yönünü vb. bildiren ögedir.

 

Örnekler

Az önce bir çocuğun ağlaya ağlaya koştuğunu gördüm.

‘’Gördüm’’ yüklemdir. Gören ki sorusunu yönelttiğimizde ben cevabını alırız bu gizli öznedir. Neyi gördüm? Bir çocuğun ağlaya ağlaya koştuğunu(nesne). Ne zaman gördüm? Az önce(zarf tümleci).

O sessiz sedasız odaya girdi.

‘’Girdi’’ yüklemdir. Giren kim? O(özne). Nereye Girdi? Odaya(dolaylı tümleç). Nasıl Girdi? Ağlaya ağlaya(zarf tümleci).

  • Site Yorum

Bir yorum bırak