Cümlenin Ögelerini Bulmanın Kolay Yolu

Cümlenin Ögeleri

ÖGE

Cümleyi oluşturan bölümlerin her birine öge denir. Anlamlı ve doğru cümleler kurmaya yarayan bölümlerdir.
Her öge görev ve anlam yönünden bir tek ögeye eşlik eder; onu tamamlar. Bu öge de yüklemdir.
Birinci derecede önem taşıyan öge yüklemdir.
İkinci derecede önemli öge öznedir. Sadece yüklemden oluşan cümlelerde bile öznenin varlığı, yüklemin taşıdığı şahıs ekinden anlaşılır.Sonra tümleçler gelir ki bunlar zarf tümleci, dolaylı tümleç ve nesnedir.

Bazı cümlelerde bazı ögeler hiç bulunmaz.
Ögelerin tamamı kelime veya kelime grubu hâlinde olabilir.
Yüklem genellikle en sondadır. Diğer ögelerin yerleri anlama, anlatıma göre değişebilir. Genellikle vurgulanmak istenen unsur yüklemin önündedir.

Ögeler bulunurken,
1- Önce yüklem, sonra özne ve sonra tümleçler aranır.
2- ­Sorular yükleme sorulup alınan cevaplar yüklemle birlikte tekrar edilmelidir.
3- Ögeler bulunurken tamlamalar ve diğer kelime grupları bölünmez.
4- ­Bağlaçlar öge sayılmamalıdır.

  • Site Yorum

Bir yorum bırak