Cumhuriyet dönemi edebiyatına giriş

Cumhuriyet dönemi edebiyatına girişCumhuriyet dönemi edebiyatına giriş

Bilindiği gibi şanlı tarihimiz olan Kurtuluş Savaşı’mızın bitişinin ardından Cumhuriyetimiz kurulmuştur. Kurulan cumhuriyet ile birlikte her alanda köklü değişiklikler yapıldığı da oldukça açıktır. Her alanda ilerleyen Türk milleti edebiyat alanında da çağdaşlaşmaya gitmiştir. Edebiyatımızda daha önceleri yazılan saray ve çevresinde yaşananları betimleyen olaylara dayalı olarak verilen edebi eserler yerini her alanda değişkenlik ve halk için olduğunu gösteren edebi eserlere bırakmıştır. Dilimiz de bu çağa ayak uydurmuş ve sanat toplum için olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar gelen döneme Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı adı verilmiştir. Bir çok şair topluluğu ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet Dönemi’nde ortaya çıkan ilk şair topluluğu Beş Hececiler’dir. Beş Hececiler Faruk Nafiz Çamlıbel, Enis Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy, Yusuf Ziya Ortaç ve Orhan Seyfi Orhon’dan oluşan adını duyurmuş ve edebiyat tarihimize çok önemli edebi eserler kazandırmış olan şairlerimizdir. Beş Hececiler’İn ardından Yedi Meşaleciler, Garipçiler, İkinci Yeniciler ve Hisarcılar ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Atatürk ve Devrimlerine dayanır. Hatta bir çok edebi eserde Kurtuluş Savaşı ele alınmıştır. Bu dönem Milli Edebiyat Dönemi ile kopmadan devamı niteliğinde oluşmuştur.

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı aynı zamanda Fransa’ya eğitim maksatlı gönderilen öğrenciler tarafından da Fransa Edebiyatı gözlemlenerek ortaya çıkarılmıştır. Daha önceki edebiyat döneminde sadece İstanbul ve çevresi ile soylular saraylılık var iken Cumhuriyet Dönemi’nde ilk kez Anadoluyu tanıma çabası ile anadoluya inilmiş ve halk içinden halka hitabeden eserler ortaya çıkarılmaya başlanmıştır. Aynı zamanda halka devrimler tanıtılmış benimsetilmiş ve yapılan devrimler bu sayede savunulmuştur. Bilindiği gibi daha önceki dönemlerde Karacaoğlan Mevlana gibi edebiyatımıza önemli eserler katan şairler halkın içinden olduğu için küçümsenmekteydi. Cumhuriyet Dönemi’nde ise bu büyük şairler ön planda tutulmuş ve benzeri eserler verilmiştir

  • Site Yorum

Bir yorum bırak