Cumhuriyet dönemi edebiyat akımları

Cumhuriyet dönemi edebiyat akımlarıCumhuriyet dönemi edebiyat akımları

Cumhuriyet dönemi edebiyatı’nda bilindiği gibi birçok akım ortaya çıkmış olmasıyla bilinmektedir. Özellikle adını duyurmuş ve Edebiyat Tarihi’mizde yer alan şairlerimiz kendi dönemlerinde büyük eserler vermişlerdir. Bu Edebiyat akımlarının isimleri şöylerdir: Beş Hececiler, Yedi Meşaleciler, Garipçiler, İkinci Yeniciler ve Hisarcılar.

Beş Hececiler: Faruk Nafiz Çamlıbel, Enis Behiç Koryürek, Orhan Seyfi Orhon, Halit Fahri Ozansoy ve Yusuf Ziya Ortaç ile bir araya gelmişlerdir. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı’nın kurulan ilk şair topluluğudur. Hece ölçüsünde Aruz veznini büyük bir ustalık ile kullanmışlardır. Cumhuriyet Dönemi’nden önceki edebiyat dönemi olan Milli Edebiyat akımından etkilenerek eserlerini vermişlerdir. Yazdıkları şiir dilinin sade ve anlaşılır olmasına dikkat ederek eserler vermişlerdir. Aruz vezninden sonra hece ölçüsünü de kullanmışlar ve yazdıkları eserlerin kalanlarını hece ölçüsünde yazmışlardır. Eserleri memlekete sevgisi doğal güzellikler, yiğitlik ve savaş gibi kahramanlık konularıdır.

Yedi Meşaleciler: Sabri Esat Siyavuşgil, Vasfi Mahir Kocatürk, Yaşar Nabi Nayır, Cevdet Kudret, Kenan Hulusi, Ziya Osman Saba ve Muammer Lütfi bir araya gelerek bu akımı başlatmışlarıdr. Milli Edebiyat’tan tamamen bağımsız yazmak isteyen bu yazarlar istediklerini başaramamışlardır. Beş Hececilerin etkisinde kalan eserler vermişlerdir. Asıl amaçları ise yeni bir edebiyat kurarak batı edebiyatını benimsemektir. Fakat bu konuda başarı gösterememişlerdir.

Garipçiler: Birinci Yeniciler olarak da bilinen bu akımcılar Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat’ın bir araya gelmesi ile kurulmuştur. Serbest şiir ölçüsünü ile birlikte sürrealist akımı benimsemişlerdir.

İkinci Yeniciler: İlhan Berk, Edip Cansever ve Ece Ayhan’ın bir araya gelerek Garip akımından etkilenerek eserler verildiği dönemdir.

Hisarcılar: Mehmet Çınarlı, İlhan Geçer ve Mustafa Necati Karaer tarafından çıkarılmıştır. Garip akımına tepki olarak ortaya çıkmışlardır. Kurallara bağlı olarak şiirler yazmışlardır.

  • Site Yorum

Bir yorum bırak