COĞRAFYANIN GELİŞİMİ

yeni-bit-ec59flem-resmi2

Geçmişte, coğrafya farklı kimselere farklı zamanlarda farklı şeyler ifade etmişti;şimdi de farklı şeyler ifade etmektedir. Bazılarında uzak yerlerle ilgili imajlar uyandırıp; hiç kimsenin yerlere giden cesur kaşifleri hatırlarken; diğer bazıları içinde coğrafyacı, dünyanın en uzun nehirleri, en yüksek dağları, en büyük şehirleri hakkında ansiklopedik bilgisi olan bir kişidir.Televizyondaki bilgi yarışmaları için paha biçilmez fakat başka zaman işe yaramaz bir tür konuşan atlastır. Çoğu kimseye, coğrafya yer altlarını ezberlemekten ibaretmiş gibi gelir. Yer altlarını bilmek tabi ki de coğrafya değildir. Yer altlarını bilmek coğrafyanın araçlarından biridir; nasıl ki saymasını matematiği, okumasını bilmek de edebiyatın bir aracı gibiyse.Coğrafyada, diğer inceleme alanlarında olduğu gibi, bazı temel bilgileri toplamakla işe başlanır; ”nerede” sorusunu sorulmasıyla olur. Çevresel özelliklerin, insanların ve faaliyetlerin yerlerini ve adlarını bildikten sonra, beşeri coğrafya şu soruların cevaplarını arar: NİÇİN insanlar ve faaliyetler şimdi bulundukları yerdedirler? Bir yerdeki özellikler ve faaliyetler orayı diğerlerinden farklı kılmak için NASIL bir etkileşim halindedirler ve farklı yerler arasındaki ilişkiler nelerdir? NEDEN ve NİÇİN bu dağılımlar değişmektedir? Bu bağlamda, coğrafya ülke başkentlerinin adlarını ezberlemekte değildir ama neden o şehrin ülkenin başkenti olduğunu eğer başka bir yer başkent olsaydı nelerin değişmiş olduğunu sorar. Coğrafyacılar lokasyon ile ilgili hususları ve farklı yerlerde meydana gelen olayları birbirleriyle ilişkilerinin neler olduğunu bilirler. Bu yüzdende, coğrafyayı ‘ayrı ayrı yerlerde ki tüm fiziksel ve beşeri olguların etkileşimi ve yerler arasında ki bu karşılıklı etkilemenin hangi kalıpları yarattığı ve mekanın nasıl örgütlendiğinin incelenmesi’ olarak tanımlayabiliriz. Coğrafyanın ideoloji de, dünya hakkında ki bilgileri edinmek ve bunları toplum yararına uygulamaktır. Güncel önemli bir konu hakkında ilgili bir karar vermek yada bilgi edinmiş olarak fikir öne sürebilmek yada bu bağlamda bir soruyu cevaplayabilmek için kişinin ne tür bilgilere ihtiyacı vardır? Burada bilginin ne kadarının coğrafi olacağı, gereken bilginin türü ve toplum yararından ne anlaşıldığı önemlidir; ikinci sorunun cevabı birinciyi şiddetle etkiler. Toplumla ilgili hedefler edinilecek bilgi türünün tanımını ve nasıl kullanılacağını etkilediği için coğrafyacının araştırma/inceleme alanında bu belirleyecektir.

  • Site Yorum

Bir yorum bırak