Canlıların Ortak Özellikleri Nelerdir?

canlılarınCanlıların Ortak Özellikleri Nelerdir?

1)Hücresel Yapı

Her canlının en küçük canlı yapı taşı birimi hücredir. Bazı canlılar ise sadece bir hücreden oluşur ve bunlara bir hücreli canlı denir. Belirli bir organizasyon ile oluşan canlılara ise çok hücreli çalılar denir.

2)Beslenme

Canlıların hayatsal fonksiyonlarını gerçekleştirebilmesi için beslenmesi gereklidir ve değişik canlı gruplarına göre beslenme çeşitleri vardır. Bunlar otorotof ve heterotrof beslenmedir. Otrotof beslenme canlının kendi besinini kendinin oluşturmasıdır. Heterotrof beslenme ise canlının besinini dışarıdan hazır olarak almasıdır. Bu beslenme şeklini uygulayan gruba tüketiciler denir.

3)Solunum

Canlıların hayatsal fonksiyonlarını yapabilmesi ve yaşayabilmesi için enerjiye ihtiyaçları vardır. En temel enerji kaynağı da güneştir. Bitkilerde bu güneş enerjisini fotosentez ile kimyasal bağ enerjisine dönüştürülür yani besine. Hücrelerde de solunum oksijenli ve oksijensiz olmak üzere iki çeşit olarak gerçekleşir.

4)Büyüme

Canlıyı oluşturan hücrelerin sayıca ve hacimce artması büyüme olarak adlandırılır. Bu olay besin ve solunum ile gerçekleşir. Bu olaylara metabolizma denir. Metabolizma yapım olayları ve yıkım olayları olarak ikiye ayrılır. Bu iki olayda insanın yaşamı boyunca tekrarlanan olaylardandır. Hayvanlarda ve bitkilerde bu büyüme sınırsızdır ancak insanlarda bu yaşlanma olarak karşımıza çıkar.

5)Hareket

Canlılar yaşadıkları ve bulundukları ve gruplarına göre çeşitli hareket etme yöntemlerine sahiptirler.

6)Boşaltım

Metabolizma olayları sonucunda oluşan atık maddelerin canlının kendisinden uzaklaştırılmasına denir. Tek hücrelilerdeki boşaltım ile çok hücrelilerdeki boşaltım birbirinden farklıdır.

7)Üreme

Her canlı belli bir süreden sonra neslinin devamı için benzer bireyler meydana getirmek için üreme işlemini yapar. Bu üreme çeşitler eşeyli üreme ve eşeysiz üreme olarak ikiye ayrılır.

Diğer canlı özelliklerine bakarsak bunlar: çevresel uyarılara tepki, organizma ve organizasyon, adaptasyon ve protein sentezidir.

  • Site Yorum

Bir yorum bırak