BÜYÜK ÜLKELERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ NELERDİR

Gelişmiş Ülkelerin Ortak Özellikleri

 1.  Nüfusun yaşlanması söz konusudur.
 2.  Toplam nüfusunun önemli bir bölümünü orta yaş ve yaşlı nüfus grubu oluşturur.
 3.  Gelişmiş ülkelerin nüfus piramidinde 80’li, 90’lı yaş grupları önemli bir yer tutar.
 4.  Gelişmiş bir ülkede piramidin tabanı ile önceki dönemler arasında pek bir değişim yoktur. Ülkenin özel şartlarına göre, doğumlarda önemsiz miktarlarda artış yada azalış görülebilir. (Belçika, 2000)
 5.  Doğum oranları düşük, bebek ve çocuk ölümü çok azdır.
 6.  Ortalama yaşam süresi fazladır.
 7.  Nüfusun doğal artış hızı düşüktür.
 8.  Toplam nüfusunun önemli bir bölümünü orta yaş ve yaşlı nüfus grubu oluşturur.
 9.  Gelişmiş bir ülkede piramidin yaşlı nüfusu gösteren üst kısımları geniş sayılabilecek bir biçimdedir.
 10.  Gelişmiş ülkelerin nüfus piramidi çan eğrisine benzer.
 11. Gelişmiş ülkelerde, nüfusun büyük bölümü sanayi sektöründe ve hizmet sektöründe çalışır.
 12.  Tarımda çalışan nüfus ortalama olarak % 2 – % 5 oranındadır. Tarımsal üretim fazladır
 13.  Eğitim, sağlık, altyapı, barınma hizmetleri oldukça gelişmiştir.
 14.  Kent nüfus oranı % 95 civarındayken, kır nüfusu % 5 civarındadır.
 15.  Ülke içi nüfus hareketleri, yani iç göç çok düşük oranlardadır.
 16.  Dış göç alımı, ülke dışına göç verme oranından çok daha fazladır.
 17. Gelişmiş ülkelerin nüfus piramidi çan eğrisine benzer
 18. Doğum oranları düşük, bebek ve çocuk ölümü çok azdır. Ortalama yaşam süresi fazladır.
 19. Doğal nüfus artış hızı düşüktür.
 20.  Zengin ülkelerdir.
 • Site Yorum

Bir yorum bırak