Bilinçaltı Nedir, Nasıl Çalışır?

Bilinçaltı Nedir, Nasıl Çalışır?

Bilinçaltı, insanın anne karnındaki sürecinden itibaren var olan, yaşamsal çevrenin tüm uyaranlarını, eksiksiz bir biçimde kodlayan, işleyen ve depolayan, düşünmeden, otomatik olarak gerçekleşen tüm refleks davranışların oluşmasını sağlayan verileri,  kişinin yaşamı boyunca saklı tutan, zihinsel alandır. Bu aşamada belirtmek gerekir ki, bilinçaltı sadece veri depolama alanı değil, aynı zamanda kişiliğe, davranışlara, düşünce sistematiğine, kısacası yaşamsal olan her konuda karar ve uygulamalarımızda, farkındalığımız olmaksızın, çok önemli rol oynamaktadır.

Bir durum, hal ya da kişi ile ilgili olarak, tercih yaparken veya bir yargıda bulunurken, bize yön veren, bilinçaltımıza işlenmiş olan kodlardır. Örneğin, modern zamanlarda, toplumsal normların, nesiller boyu doğru kabul edilen temel unsurlarından biri, yaşam hakkıdır. Toplumu oluşturan tüm fertler için bireysel yaşam hakkı, esastır. Oysaki, tarihte insan kurban eden Maya medeniyeti için bu durum, sıradan bir ritüeldir. Toplumsal bilinçaltında, insan kurban etmenin sorgulanması, söz konusu bile değildir. Bu ritüelin içinde doğup büyümüş bireylerin, çevresel uyaranlara karşı, doğru – yanlış algısı bugünkü modern toplum bireylerine göre, tamamen farklıdır.

Peki, bilinçaltı nasıl çalışır? Veriler, insan ömrünün ilk 6 yıllık döneminde çok yoğun bir şekilde işlenir. İkinci altı yıllık dönemde ise deneme yanılma yöntemiyle pekişir. İşlenmiş olan hiçbir veri, hatta en küçük bir detay bile kesinlikle silinmemektedir. Bilinçaltı, üst bilinç ile etkileşim içerisinde çalışır. Bu etkileşim, ikilik içeren bir özelliktedir.  Ön planda, bilinç kontrolünde görünen tüm davranışlar, arka planda bilinçaltı ile etkileşimdedir. Bilinçaltı, sezgisel özelliklere de sahiptir. Kendini, rüyalar aracılığıyla ifade etmektedir. Bu rüyalar içerisinde, birçok anlamlı sembol aracılığıyla, üst bilince mesaj iletir.

Yapılan uluslararası araştırmalarda, insan beyninin asıl gücünün, istemsiz kullanılan bu alanda olduğu görülmüştür. Psikoteknik araştırmalar, deneklerin geçmiş anılarıyla ilgili detaylarda, koku, mekân, hava durumu ve benzeri birçok normal bilinçle hatırlanması veya hafızada tutulması imkânsız detayın, bilinçaltımız tarafından sakladığı gerçeğini ortaya koymuştur. Bilinçaltı, kişilik kodlarını etkilemesinin yanında, tüm güdüsel yanını oluşturduğu insanın, yaratıcı ve sanatsal yönünü de belirleyicidir. Bilinç ile algılanan ve hatırlanabilen detaylar son derece sınırlıyken, bilinçaltımızda herhangi bir olay, durum veya bir anı, en ince detayına kadar kodlandığı için, üst düzey adli suçların araştırılmasında veya sorgulama tekniklerinde hipnoz yöntemine başvurularak, bilinçaltı ile iletişim kurulmaktadır. Söz konusu bu araştırmalar, bilinçaltının eşsiz gücü hakkında, bugünkü bilgileri edinmemizi, sağlamış bulunmaktadır.

Cüneyt Aksoy

 

  • Site Yorum

Bir yorum bırak