BİLİM FELSEFESİ

other-religions-hinduism-buddhism-new-age-metaphysics-the-occult

        Bilim Felsefesi
Bilimin ne olduğunu bilimsel kuramların özgül yapısını,bilimsel bilginin epistemolojik statüsünü, bilimsel yöntemin anlamının ve bilimsel bilginin nesnesini, bilimin gelişiminin anlamını,özet olarak bir bütün bilimin konumu,gelişimi ve iç yapısını değerlendiren,bunu kuramsal düzlemde ortaya koymaya çalışan bir felsefe bölümüdür.Bilim tarihinden farklı olarak bilim felsefesi bu söz konusu tarihin kuramsal düzlemde açıklanmasını ve değerlendirilmesini üstlenir.Cemal Yıldırım ”Bilimi anlamak” bilim felsefesinin amacı olarak belirtmiştir.Bilim felsefeleri bir bakıma hem felsefe hemde bilim alanında yer alırlar,her iki alana birden hakim olmaya çalışırlar. Özellikle başlangıçta belli bir felsefi etkinlik içindede olmuşlardır. Başlangıçta bilimler felsefenin içinde yer almaktadır;filozoflar aynı zamanda çoğu noktada bilim insanlarıydılar,bir çok bilimsel alanda bilgi sahibiydiler ve onların sentezleriyle felsefe yapmaktaydılar. Aristoteles fiziki ve metafiziki yazan bunun tipik bir örneğidir.Bilginin gelişimin özerk dallara ayrılması ve her bölümün kendi içinde çok daha fazla uzmanlık gerektirmesiyle zaman içinde bilimler felsefeden ayrışmaya başladı.Ancak felsefenin bilimle ilişkisi ve bilime yönelik ilgisi süreklidir.Bu süreklilik felsefe ve bilim tarihinde gösterilebilir.

  • Site Yorum

Bir yorum bırak