Atatürk’ün Askerlik Hayatı

258290

Atatürk’ün Askerlik Hayatı ve Çanakkale Cephesi
Mustafa Kemal Atatürk çok genç yaşta subay olmuş, Trablusgarp’tan Çanakkale cephesine kadar birçok cephede savaşmış bir askerdir. Mustafa Kemal’in bu süreçte yaşadıkları, zaferleri ve stratejilerini anlamak, öğrenmek çok önemlidir.
Atatürk’ün genç subaylıktan, başkumandanlığa yükseliş sürecinin ilk ciddi deneyimini, ciddi sorumluluk aldığı deneyim Trablusgarp ve çevresinde İtalyanlar ile yaptığımız savaştı. Savaş sırasında ordusuz bir şekilde merkezden Trablusgarp’a giden Mustafa Kemal Atatürk, yerel halkı örgütleyerek bir ordu oluşturdu. Bu orduyla çok büyük zaferler elde etti ancak Osmanlı yöneticileri, ona Çanakkale cephesinde ihtiyaç duyduğundan savaşın bitmesine yakın Mustafa Kemal Atatürk’ü tekrar geri çağırdı. Bu süreçte Atatürk tam İtalyanları yenecekken, Atatürk’ün geri gitmesiyle beraber İtalyanlar o savaşı kazandı ve Trablusgarp dahil olmak üzere çevresini de kaybettik.
Atatürk’ün dünya çapında tanınmasına neden olan savaş ise Çanakkale cephesinde olmuştur. Çünkü Çanakkale cephesinde adeta imkansızı başarmıştır. Öküz arabasının otomobili, süngünün otomatik silahları alt ettiği bir savaş olarak tarihe geçip, bugün bile üzerine destansı romanlar yazılıp, yüksek bütçeli sinema filmleri çekilmektedir. Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale cephesinde, dönemin en güçlü ülkesi olan İngiltere’yi yenmiştir. Bu zaferi halkın zafer inancı ve Mustafa Kemal’in mükemmel stratejileri ile kazandık.
Pekala Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale de ne yaptı? Bu konuda o kadar çok örnek vardır ki, bizim elimizde kalan tek mayın gemimizle, Çanakkale de şov yapmak isteyen İngiliz donanmasının neredeyse tamamına yakınını batırdı. Bu strateji ise, İngilizlerin donanma çıkarmasından 1 gece önce Nusret mayın gemisi ile mayın döşettirdi, İngilizler ise bunu biliyordu ve Nusret mayın gemisinin döşediği mayınları temizledi. Atatürk ise Nusret mayın gemisinin döşediği mayınları temizlediğini, temizleyeceğini biliyordu. Bu nedenle Nusret mayın gemisiyle tekrar mayın döşedi. Sadece bu strateji bile on taneye yakın İngiliz gemisi batırmasına neden oldu.

  • Site Yorum

Bir yorum bırak