Anlatımın Temel Özellikleri Nelerdir?

 

  Anlategitim-sistemi-yeni-e1341561195958-1024x641ımın Temel Özellikleri Nelerdir?

 

 

Açıklık, anlatımda açıklık doğru kelime kullanımı, gerekli yerlerde tamlayan kullanarak, yanlış karşılaştırmalar yapılmayarak, kelimeleri dilin kurallarına göre kullanarak elde edebileceğimiz özelliklerdendir.

Akıcılık, söylemesi güç olan sözlerin pek fazla yer almaması anlatımın hiçbir engele çarpmadan akıp gitmesi ve gereksiz söz tekrarlarından kaçınılmasıdır.

 

Duruluk, anlatımda gereksiz sözcüklere yer verilmemesi, karmaşık cümle yapılarından kaçınılarak kazanılan ve elde edilen bir özelliktir. Sadece gerekli yerlerde terim ve deyim kullanılmalıdır.

 

Yalınlık, anlatımın sade olması anlamına gelmektedir. Bir anlatımın yalın olabilmesi için o anlatımın süsten uzaklaşmış mecaz anlamlardan kurtulmuş olması gerekmektedir. Bu özellikte amaç anlatılacak olan konunun kısa ve kesin bir dille anlatılmasıdır.

 

Özlülük, anlatılacak olan konunun ayrıntıya girilmeden anlatılmasıdır.

 

Doğallık, konuyu anlatan kişinin yapmacıklıktan uzaklaşması ve içten bir şekilde anlatımını yapmasıdır.

 

Tutarlılık, kişinin anlattıkları asla birbiri ile çelişmemesidir. Konu anlatımı belli bir düzen dâhilinde yapılmalıdır.

 

Özgünlük, anlatılan konu anlatıcının kendine göre bir anlatım şekli alması ile ilgilidir. Anlatıcının üstün bir tarzı olmalıdır.

 

İnandırıcılık, anlatılanların mantık çevresi içinde olması gerektiğidir. Anlatılanların nesnel ve kanıtlanabilir olması gerekir.

 

Etkileyicilik, anlatılan konunun anlatılan kişiler üstünde bir etkisinin olmasını sağlayan özelliktir.

 

Sürükleyicilik, merak duygusunun oluşmasını sağlayan bir anlatım özelliğidir.

 

Ciddiyet, konunun resmi hitap ve söyleyişler ile anlatılmasıdır.

 

Bağlaşıklık, dil ögelerinin doğru ve yerinde kullanılması aynı zamanda eksik kullanılmamasını sağlayan özelliktir.

 

Bağdaştırma, anlam birliğidir kullanılan kelimeler ile anlatılan konunun birbirine uygun olması gerekmektedir.

 

Bağlam, kelimelerin cümle içinde farklı yerlerde kullanılması ile farklı anlamlar kazanmasına denir.

  • Site Yorum

Bir yorum bırak