Akciğer Hastalıkları Hakkında Bilgi

Akciğer Hastalıkları Hakkında Bilgi

Akciğerlerde bulunan hava kanalları ile hava keseciklerinin içi, kolayca örselenen çok ince bir zarla kaplıdır. Mikropların bu hassas zara yerleşip üremesiyle bronşit, zatürre, gibi hastalıkları gelişebilir. Amfizem adlı akciğer hastalığında, küçük hava kesecikleri aşırı havayla dolarak şişer, gerilir ve en sonunda duvarları yırtılır. Aradaki bölmeleri yok olan kesecikler birleşerek birçok keseciğe dönüşebilir. Bu keseler oksijenin emilmesinde eskisi kadar etkili olmadığından, akciğer amfizeminin başlıca belirtisi ise soğuk darlığı olur. Zatülcenp denen hastalıkta, plevra genellikle mikropların etkisiyle iltihaplanarak şişmiş ve örselenmiştir. Bu yüzden, hasta soluk alıp verirken göğüs kısmında şiddetli bir ağrı duyar. Astımda ise bornşçukların duvar kısımlarındaki kas lifleri kasıldığı için hasta çok hırıltılı soluk alıp verir.

Bazı akciğer hastalıkları da zararlı maddelerin solunmasından dolayı meydana gelir. Pnömokonyoz adı verilen bu toz hastalıkları, maden ve kömür işçileri, çiftçiler, duvarcılar gibi daha çok tozlu ortamlarda çalışan insanlarda görülür. Bu işçiler genelde bu havaları süzen maskeler takmak zorunda kalırlar. Asbest (amyant) tozlarının solunmasıyla olan asbestoz, akciğer kanserine yol açabildiği için en tehlikeli toz hastalıklarındandır. Sigara dumanlarının solunması da kansere yol açar. Akciğer kanseri, her sene binlerce kişinin ölümüne yol açan çok tehlikeli bir hastalıktır. Bunun yanında, tozlu ortamlarda süzme maskeleri kullanılmalı ve sigara içen insanların sigarayı bırakmaları gerekir.

 

  • Site Yorum

Bir yorum bırak