AHMET HAŞİM

images (22)

 

AHMET HAŞİM KİMDİR?

Bağdat doğumludur. Babası mülkiye kaymakamlarından ve Bağdat’ın eski ve bilinen ailelerinden biri olan Alusizadelere mensup Ahmet Hikmet Bey annesi Kahyazadelerin kızı Sahra hanım’dır. Meşhur tefsir alimi Mahmud el Allusi Ahmet Haşim’in babasının dedesidir. Babasının Arabistan vilayetlerinde ki memuriyetliği süresince düzensiz bir ilkokul dönemi gördü. Bu yüzden dil olarak sadece Arapçayı öğrendi. 12 yaşında annesini kaybedince babası le birlikte İstanbul’a geldi. 1987 de Galatasaray Sultanisine yatılı olarak 1907 de mezun oldu ve Reji İdaresine memur olarak girdi. Bir taraftan da Mektep-i Hukuka davet etti. 1. Dünya savaşında ki askerliği sırasında Çanakkale Cephesinde bulundu. Ayrıca Anadolu’nun çeşitli yerlerini görme fırsatı oldu. Çeşitli yerlerde memur olarak çalışan Ahmet Haşim daha çok öğretmenlik yaptı. Haşim’in sanat ve edebiyata ilgisi Galatasaray Sultanisi’nde başlar. Bilinen ilk manzumesi ‘Leyal-i Aşkım’ 1901 ‘de ‘ Mecmua-i Edebiye’ de yayınlandı. Bu dönemde Muallim Naci, Abdülhak Hamid, Tevfik Fikret ve Cenap Şahabeddin’in tesiri altında kaldı. Bundan sonra kendi şahsiyetini gösterdi ve ilk şiirlerini kitaplarını almadı. 1905-1908 yılları arasında yazdığı ve Piyale kitabına aldığı ‘ Şi’r-i Kamer’ serisinde ki şiirleri hayal zenginliği, büyük telkin kabiliyetiyle dikkat çekti ve beğenildi.

ESERLERİ
-Gurabahane-i Laklakan(1928)
– Bize Göre(1928)
– Frankfurt seyahatnamesi (1933)

  • Site Yorum

Bir yorum bırak